CKenG wil geen metershoog hekwerk in de Noordzee

Inwoners van Castricum die een dagje naar het strand gaan, of bezoekers die aan zee van de zonsondergang willen genieten, kijken straks tegen een hoog hek van staal aan. Als minister Kamp van Economische Zaken zijn zin krijgt tenminste. Hij wil het bestaande windmolenpark (95 meter hoog) voor de kust uitbreiden met nog veel meer windmolens, die maar liefst 245 meter hoog (!) zijn.

Motie en spoeddebat

Omdat dit binnen de 12 mijlzone gebeurt, ziet het park er dan ogenschijnlijk uit als een hekwerk. CKenG wil dat niet. In elk geval niet deze windmolens op deze plek. Er zijn namelijk betere alternatieven, zoals IJmuiden Ver: een windmolen park dat óók op zee kan worden gerealiseerd, maar dan buiten het zicht. De kustgemeenten, waaronder Bergen, Zandvoort, Noordwijk en Katwijk, en de Provincie Noord-Holland hebben zich daar sterk voor gemaakt. Alleen vanuit het College in Castricum bleef het stil. Terwijl deskundigen juist in een tweetal rapporten hebben aangetoond dat de minister zich baseert op verouderde rekenmodellen. Beide rapporten zijn op 14 september aangeboden aan de Tweede Kamerleden en aan de Colleges van B&W van de kustgemeenten.

Merkwaardig genoeg is dit niet aan de Raad gemeld. Het College stelt bij monde van wethouder Steeman dat er wel een concept bestaat voor een zienswijze, maar dat de strekking daarvan afwijkt van die van de Provincie. Ook dit concept is niet aan de Raad voorgelegd, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. Terwijl zienswijzen van overheden, organisaties en particulieren vóór vrijdag 30 september a.s. moeten worden ingediend. CKenG heeft daarom een motie ‘Vreemd aan de Orde van de Dag’ ingediend en gevraagd om een spoeddebat tijdens de Raadsvergadering op donderdagavond. De bedoeling daarvan is dat de Raad het College aanspoort om alsnog een zienswijze in te dienen die in lijn ligt met de andere kustgemeenten. Haast is geboden, want de fax of mail naar de minister zal nog dezelfde avond verstuurd moeten worden.

CKenG dient ook zelf een zienswijze in

Ter voorbereiding heeft onze fractie aan de griffie gevraagd om de volgende stukken openbaar te maken en te delen met de Raad, pers en publiek:

1. De presentaties over dit onderwerp die op 30 augustus j.l. in hotel Zuiderduin in Egmond hebben plaatsgevonden.
2. De zienswijze van de Provincie Noord-Holland.
3. De onderzoeken die door De Vrije Horizon zijn aangeboden aan B&W.
4. Het concept voor de zienswijze van het College.
5. De motie die in Bergen is ingediend en die j.l. donderdag ook naar Castricum is gestuurd.
6. De motie Vreemd aan de Orde van de Dag’ van CKenG. Klik hieronder om de motie te lezen.

MOTIE WINDMOLENPARK

Los van wat andere partijen in de Raad donderdag zullen besluiten en los van wat het College in haar zienswijze stelt, zal CKenG deze week ook zélf een zienswijze indienen namens de inwoners van Castricum die een hekwerk in de Noordzee niet zien zitten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *