CKenG wil sociale huurwoningen Dijk en Duin bouwen op een betere plek

Donderdagavond was in de gemeenteraad het wijzigen van het bestemmingsplan Dijk en Duin aan de orde. Het college wil voor vlek G (voorheen De Clinghe) de bestemming ‘maatschappelijk’ omzetten naar ‘wonen’, zodat er sociale huurwoningen op het terrein gerealiseerd kunnen worden.

Bij CKenG zijn wij blij met het toevoegen van sociale huurwoningen in onze gemeente. Meer woningen toevoegen is heel hard nodig. Afgesproken was om in Castricum 118 eenheden te realiseren, maar het resultaat in zowel 2016 als 2017 was nihil. In 2018 worden 15 sociale huurwoningen aan de Eerste Groenelaan opgeleverd, maar om de doelstelling te halen zal er een nog veel grotere inspanning moeten worden gedaan. Dit plan gaat over het bouwen van 48 woningen die levensloopbestendig zijn en betaalbaar voor 1 en 2 persoonshuishoudens en kleine gezinnen. Een prachtige kans in onze gemeente die onze fractie van harte ondersteunt.

Houd zorg en wonen gescheiden
Alleen de locatie van de woningen, daar zijn wij niet gelukkig mee, omdat vlek G middenin het zorggebied ligt. Wij willen geen vermenging van deze functies, daarnaast ligt vlek G ver van de andere woongebieden af en dat vinden wij niet wenselijk voor de sociale veiligheid.

In de bijgevoegde stukken van Parnassia staat echter dat Parnassia vlek G als enige optie ziet, onder andere omdat de huidige bewoners van Dijk en Duin geen sociale huurwoningen dicht bij hun dure woningen zouden willen hebben. Vlek H en I aan de noordzijde van het terrein – volgens ons een veel logischer plek – zou daarom geen optie zijn. In de vorige carrousel hebben wij echter van de insprekers namens de bewonersgroep begrepen dat dit niet hun mening is.

Vlek 7 – de voormalige Zusterflat – is ook een prachtige plek om sociale huurwoningen te bouwen, alleen is deze plek recent gegund aan een ontwikkelaar. Een gemiste kans en wij vragen ons af of het college voldoende de regie heeft gehad in de ontwikkelingen.

CKenG dient amendement in
In het kort: wij zien heel graag sociale huurwoningen gerealiseerd worden op het terrein van Dijk en Duin. In het vandaag verstuurde memo verklaart Parnassia alle opties te hebben onderzocht en concludeert dat alle locaties geen realistisch alternatief zijn voor het realiseren van de sociale huurwoningen. Wij voelen ons als CKenG voor het blok gezet door Parnassia en zullen dan ook een amendement in gaan dienen om het voorgenomen besluit aan te passen.

Het amendement zal zich richten op:
– herziening van het voorgenomen besluit;
– het wijzigen van de bestemming van vlek H en I in plaats van G of het terugdraaien van het besluit om vlek 7 te gunnen aan ABB;
– wethouder in gesprek met alle betrokken partijen om het voorstel aan te passen.

CKenG steekt in op sociale huur op locatie Koekoeksduin met inzet van het egalisatiefonds, daar zit ruim 680.000 Euro in, en het fonds is juist voor dit soort ontwikkelingen bedoeld. Eventueel in combinatie met vrije sector huur. We willen dus wel sociale huur, maar alleen binnen bestemming wonen en daar is nog ruimte voor 45 woningen (plan vlek G is 48 woningen). Het debat wordt op 21 december voortgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *