CKenG wil volledige openheid en transparantie in en over Zandzoom

Dinsdagmiddag 17 januari heeft het Inspraakcollectief Zandzoom 84 brieven overhandigd aan het gemeentebestuur van Castricum. De brieven geven uiting aan de zorgen die de bewoners van het gebied hebben over de bouwplannen van de gemeente. Het College van B&W wil 600 woningen neer laten zitten die het aanzien van Limmen en het woongenot van de betrokkenen drastisch veranderen.

Inbreien lukt alleen als het bestuur wil luisteren

Namens het Inspraakcollectief werd het woord gevoerd door Ikina Morsch. Zij overhandigde de brieven aan wethouder Steeman en drong er bij hem op aan om de cultuurhistorische- en landschappelijke waarde van de Limmer linten te waarborgen. Het gaat de bewoners niet alleen om hun huis, maar juist om hun ‘thuis’. Het betreft mensen die de grond met eigen handen bewerken of hebben bewerkt.

De kern van de zaak is dat een inbreiproject alleen kans van slagen heeft als er door het bestuur heel goed wordt geluisterd naar de oorspronkelijke bewoners. CKenG heeft daar al in een eerdere blog over geschreven. Dat luisteren is in Zandzoom niet goed gegaan. Daar waar de gemeente normaal gesproken een regiefunctie zou hebben tussen bewoners en projectontwikkelaar, is Castricum in dit geval 50% eigenaar van de gemeenschappelijke exploitatie maatschappij (GEM) die de Zandzoom ontwikkelt, met alle problemen van dien.

Hoe meer woningen, hoe meer de gemeente verdient

Daar waar de wethouder eerder wilde laten geloven dat het ging om een geïsoleerd probleem, bewijzen de zorgen van ruim 200 bewoners (84 x gemiddeld 2,5 bewoner per huishouden) het tegendeel. Dat kan ook niet anders, want in de ambities van de GEM moeten er zoveel mogelijk woningen worden geplaatst om de financiële doelen te realiseren. Daartoe is bedacht om de perceelgrootte te beperken en vooral de hoogte in te bouwen, wat botst met het vrije uitzicht, het zonlicht en leefgenot van degenen die al jaren in het plangebied wonen.

Veel oorspronkelijke en zelfs relatief nieuwe woningen zijn in Limmen gebouwd op basis van het toenmalige bestemmingsplan (een woonlaag waarboven direct het schuine dak begint). De nieuwe woningen in Zandzoom worden gebouw op een terp met twee woonlagen plus schuin dak. Dat is vragen om problemen. De oplossing is natuurlijk om aangrenzend aan de bestaande bebouwing alleen lagere woningen te bouwen op grotere percelen, en dus in totaal minder woningen, maar dan komt de GEM (en dus de gemeente) niet uit met de begroting en het afdragen van de gemeentelijke bijdrage aan de afslag A9.

Zandzoom moet van geheimzinnigheid worden ontdaan

Normaal gesproken heeft de gemeenteraad een controlerende functie. In het geval van Zandzoom hebben echter (vrijwel) alle vergaderingen achter gesloten deuren plaatsgevonden. Daar waar de Raad na veel touwtrekken inmiddels wel heeft bedongen (tijdig) mee te kunnen praten over de koers en begroting van Gemeenschappelijke Regelingen zoals de GGD en de Veiligheidsregio, kunnen de raadsleden hun taak niet naar behoren uitvoeren als het deze GEM betreft.

CKenG vindt dat onacceptabel. De geheimhouding moet van de Zandzoom af. Onze fractie wil weten wat zich de afgelopen jaren allemaal in de GEM heeft afgespeeld, hoe de plannen en de financiën zich ontwikkelen en wat dat betekent voor bestaande en nieuwe bewoners in het gebied. Volledige openheid en transparantie dus. Tijdens het Presidium (overleg van fractievoorzitters met de Burgemeester) zal CKenG aanstaande donderdag voorstellen om een of meerdere avonden te plannen om Zandzoom van al zijn geheimzinnigheid te ontdoen.

Inspraakcollectief heeft realistische verwachtingen

Ikina Morsch heeft de verwachtingen van het Inspraakcollectief wat ons betreft heel goed verwoord:

  • Neem de bewoners mee in het proces voorafgaand aan de planvorming;
  • Houd serieus rekening met hun inbreng;
  • Zorg voor optimale controle (bewoners én Raad) voordat er een heipaal de grond in gaat.

Je kunt het niet altijd iedereen optimaal naar de zin maken, maar dit zijn realistische verwachtingen die zorgen voor een veel groter draagvlak. Bovendien ligt er een uitstekende basis in de gebiedsvisie Dorps Wonen aan de Limmer Linten van Strootman Landschapsarchitecten. Meer dan voldoende redenen voor de fractie van CKenG om de bewoners van harte in hun initiatief te steunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *