CKenG zet zich in voor ‘t Kruispunt in Akersloot

‘t Kruispunt is het centrale ontmoetingspunt voor senioren in Akersloot.  Als belangrijke gebruiker organiseert de Stichting Welzijn Ouderen (SWOA) activiteiten voor 55-plussers zoals de kaartsoos, filmmiddagen, educatieve en creatieve cursussen en workshops.  In een aparte ruimte worden door Seniorweb computercursussen gegeven.

Recent hebben de fractie van CKenG berichten bereikt dat het College van Burgemeester en Wethouders plannen zou hebben om ‘t Kruispunt te verkopen. CKenG vindt dat onaanvaardbaar, mede gelet op de afspraken die in het jaar 2000 zijn gemaakt met de voormalige gemeente Akersloot en de aanzienlijke donatie destijds van de Stichting Vrienden van Strammerzoom. Onze fractie zet zich in voor ‘t Kruispunt en heeft daarom onderstaande brief met vragen gestuurd naar het College. Via onze website houden wij u op de hoogte van de antwoorden van het College en het verdere verloop in deze zaak.

Geacht college,

De onrust welke er is in Akersloot over de toekomst van het gebouw ’t Kruispunt in Akersloot leidt tot vragen door de fractie van Castricum Kern(en) Gezond.

Inleidend verstrekken wij de nodige informatie over de gang van zaken in het ver- leden.

Op 27 januari 2000 nam de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Akersloot het besluit tot aankoop van ’t Kruispunt van de toenmalige Thuiszorg. Er was in het dorp behoefte aan een centraal ontmoetingspunt voor de ouderen in Akersloot. De aankoopprijs was destijds fl. 380.000.

Een belangrijk gegeven voor de gemeenteraad was dat bij de aankoop kon worden gerekend op de aanzienlijke dotatie van de Stichting Vrienden van Strammerzoom. De Stichting stelde hierbij als voorwaarde dat het aan te kopen gebouw een functie voor de ouderen in Akersloot zou krijgen in de breedste zin van het woord.

De schenking, substantieel een bijdrage van fl. 250.000, werd door de gemeente aanvaard.

De Stichting Welzijn Ouderen Akersloot (SWOA), een belangrijke gebruiker, ziet ’t Kruispunt als een thuishaven voor de ouderen in Akersloot. Genoemde onrust over de toekomst van het gebouw is er onder meer bij de SWOA. Deze wordt ge- voed door bestuurlijke en ambtelijke uitlatingen van de gemeente over een moge- lijke verkoop van het gebouw.

Bij de behandeling van de gemeentelijke accommodatie-nota enige tijd geleden  werd de status van het gebouw nog eens bevestigd.

De fractie van CKenG vindt dat ’t Kruispunt in Akersloot als belangrijke voorzie- ning in Akersloot een ontmoetingscentrum voor ouderen en anderen dient te blij- ven op grond van de destijds gestelde voorwaarden van de Stichting Vrienden van Strammerzoom.

Vragen:

 Is het college van b. en w. bekend met de afspraken uit het verleden welke er destijds in de voormalige gemeente Akersloot zijn gemaakt met de Stichting Vrienden van Strammerzoom?

  1. Met welk doel, gelet op de bestuurlijke en ambtelijke gemeentelijke uitlatin- gen, zou ’t Kruispunt “verkocht” moeten/kunnen worden?
  2. Was er overleg met de Stichting Welzijn Ouderen Akersloot over de toe- komst van ’t Kruispunt?
  3. Wie zijn er geïnteresseerd in een overname van ’t Kruispunt?
  4. Is er bereidheid bij b. en w. mogelijke in gang gezette onderhandelingen met gegadigden af te breken?

Met belangstelling ziet de fractie uw reactie op de vragen tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie van

Castricum Kern(en) Gezond,

W.G.M. Veldt

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *