Het COA stelt dezelfde vraag als CKenG – College staat in zijn hemd

Gisteren heeft het College van Burgemeester & Wethouders in Castricum een persbericht verspreid waarin wordt aangekondigd dat de komst van 160 vluchtelingen naar Bakkum niet doorgaat. Projectontwikkelaar Jan Hein Bakker was van plan om het voormalig kindertehuis Antonius in te richten als opvangcentrum. Het College had daartoe recent een vergunning afgegeven.

Dat de plannen geen doorgang vinden komt niet als een verrassing. Door de teruglopende instroom van vluchtelingen is er landelijk geen behoefte meer aan extra opvang. In de verschillende AZC’s zijn inmiddels ruim 20.000 plaatsen onbezet. De vraag was toen en is nog steeds waarom er dan in Bakkum 160 nieuwe plaatsen tot stand gebracht zouden moeten worden. Dat staat los van de vraag hoe je tegen het vluchtelingenvraagstuk aankijkt. Het gaat om een verstandige besteding van de middelen die onze overheid ter beschikking staan in relatie tot de actuele ontwikkelingen.

Burgemeester en Wethouder wilden niet luisteren

Exact dezelfde vraag heeft onze fractie bij herhaling gesteld tijdens de behandeling van de plannen op 16 juni, 23 juni en 5 juli 2016. Het argument werd door het College toen niet serieus genomen en maakte ook geen deel uit van de overwegingen van burgemeester Mans en wethouder Steeman om een vergunning af te geven. Evenmin werden de ontwikkelingen door hen betrokken in het pre-advies, dat zij gaven op een vijftal moties die CKenG had ingediend. Mans en Steeman vonden dat de plannen coûte que coûte, zonder enige aanpassing, doorgang moesten vinden.

Nu het Centraal Opgang Asielzoekers (COA) hetzelfde zegt als CKenG staat het College in zijn hemd. Het persbericht maakt melding van het ‘voorlopig’ niet doorgaan’, maar dat is een wassen neus. De bedoeling is namelijk dat over twee jaar een zorghotel in Antonius wordt gevestigd en hoe dichterbij die datum komt, hoe korter de terugverdientijd voor projectontwikkelaar Bakker wordt om het Rijksmonument tijdelijk te verbouwen tot opvangplaats voor vluchtelingen.

Schriftelijke vragen

De status van het pand is ondertussen volstrekt onduidelijk. Aan de Heereweg staat nog steeds een groot bord “Te Koop” en de website van de makelaar vermeldt dat het object ‘beschikbaar’ is. Mogelijk ziet Bakker van het hele project af nu de tijdelijke bestemming niet doorgaat. Ook daar had CKenG het College in eerdere vragen en een motie al voor gewaarschuwd. Redenen genoeg om Burgemeester & Wethouders nu opnieuw Schriftelijke vragen inzake Antonius te stellen, die u aantreft door op de link te klikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *