College Castricum vergeet verbinding tussen A8 en A9

Al decennia lang wacht de Kop van Noord-Holland op een fatsoenlijke verbinding tussen snelweg A8 en snelweg A9. Verkeer dat het noord/westen van onze provincie als vertrekpunt of bestemming heeft, loopt nu vast op de N203 langs Krommenie of in het centrum van Assendelft. Rijk en provincie onderkennen het probleem en hebben een drietal alternatieven gepresenteerd om beide snelwegen in de nabije toekomst nu eindelijk met elkaar te gaan verbinden.

Die verbinding is van groot belang voor de vele forenzen uit Castricum en heeft vergaande consequenties voor de toekomstige verkeersstromen in onze gemeente. CKenG verbaast zich erover dat beide aspecten door het Burgemeester en Wethouders helemaal over het hoofd worden gezien. Onze fractie heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College.

  1. Heeft uw College kennis genomen van deze alternatieven? Zo ja, op welke wijze? Heeft u ook de informatiesessies op 7 februari en 9 februari bezocht?
  2. Een goede verbinding is ook in het belang van de inwoners van Castricum en in het bijzonder voor het grote aantal forenzen uit onze gemeente, die dagelijks met de auto naar Amsterdam reizen. Hoe komt het dat u dit onderwerp in hun belang nog niet onder de aandacht van de Gemeenteraad heeft gebracht?
  3. Naar welk van de drie alternatieven gaat de voorkeur van uw College uit?
  4. Op welke manier maakt u gebruik van de mogelijkheden tot inspraak, het indienen van een zienswijze of anderszins?
  5. De keuze voor één van de alternatieven zal ook verstrekkende gevolgen hebben voor de verkeersstromen binnen onze gemeente. Het maakt immers een groot verschil of het meeste verkeer vanaf de A8 in de toekomst via de noordelijke variant en de N203 Castricum binnenkom, of via de zuidelijke variant , door Heemskerk en over de Beverwijkerstraatweg. Waarom heeft u dit aspect nog niet onder de aandacht van de Gemeenteraad gebracht?
  6. Bent u bereid om voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota tijdens een openbare vergadering met de Raad over alle relevante facetten van de verbinding A8-A9 van gedachten te wisselen? Bent u ook bereid om vanaf nu de stukken die daarop betrekking hebben met de Raad te delen?

Burgemeester en Wethouders hebben 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *