College wil € 167.500 door het doucheputje spoelen

Onder het bewind van voormalig wethouder Klijnstra zijn aanzienlijke achterstanden ontstaan in het digitaliseren van het gemeentelijk archief. Volgens artikel 3 van de Archiefwet uit 1995 moeten bescheiden goed, geordend en toegankelijk bewaard worden. Tijdens een recente inventarisatie blijkt de achterstand 242 meter (!) te bedragen.

Met de ambtelijke fusie in BUCH-verband voor de deur moet die achterstand voor Kerstmis zijn weggewerkt. Dat wordt flink scannen dus: het gaat om 3 tot 4 uitvoerende personen die er de rest van het jaar mee bezig zijn, onder leiding van een senior medewerker van het team Documentaire Informatievoorziening.

Inhuur Externe medewerkers

Daar waar de gemeenteraad rondom de afgelopen jaarwisseling grote aanvaringen met Klijnstra heeft gehad over de inhuur van externen (waarna de voormalig D66-wethouder een motie van wantrouwen tegen hem zag worden aangenomen), stelt zijn opvolger Swart nu voor om de achterstand weg te werken met …… in te huren externe medewerkers.

Het voorstel dat hij daartoe begin vorige maand naar de Raad stuurde, rammelde aan alle kanten. Swart (CDA) had nog een overschotje gevonden van 1,5 ton in geld dat bedoeld was voor de (digitale) Gemeentewinkel. Nadat hij daar een reeds eerder bestemd bedrag ad. € 60.000 op in mindering had gebracht, hield hij € 90.000 over en laat dat nu héél toevallig precies het bedrag zijn dat hij ging terugrekenen naar het aantal medewerkers, waarvan hij de Raad wilde doen geloven dat hij ze nodig had.

Gepensioneerde vrijwilliger

Toen diende zich plotseling een vrijwilliger aan. Een pensionado had over het probleem in de krant gelezen en wilde zich graag verdienstelijk maken door aan de oplossing bij te dragen. Prompt verdween het onderwerp van de agenda van de Raad. Totdat de vrijwilliger zijn kandidatuur introk, waarvoor wethouder Swart aan de Raad nog steeds een uitleg is verschuldigd.

Het onderwerp werd opnieuw op de agenda geplaatst. Nu kwam het College met een aangepast voorstel in twee termijnen: 130 meter achterstand op korte termijn wegwerken a raison van (daar is het magische bedrag weer …) € 90.000 én de aankondiging dat er na het zomerreces een aanvullende voorstel komt voor de resterende 112 meter. Dat zal in verhouding dan circa € 77.500 aan inhuur externen gaan kosten.

Werkzoekenden en statushouders

In totaal wil het College dus zo’n € 167.500 door het doucheputje spoelen. Want er zijn veel betere oplossingen om de werkzaamheden uit te voeren. De gemeente Castricum heeft namelijk 300 mensen ‘in de kaartenbak’, waarvan ongeveer de helft graag aan de slag zou gaan. Het gemeentebestuur heeft uit hoofde van de Participatiewet ook de taak om deze mensen actief naar werk te begeleiden. Ervaring opdoen en ‘van werk naar werk’ solliciteren zijn de uitgangspunten.

Verder huisvest Castricum inmiddels een aanzienlijk aantal statushouders. Dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, waarvan enige tientallen met een uitstekende opleiding, maar geen werk. Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving dringt er bij gemeenten op aan om deze mensen zo snel mogelijk stageplaatsen aan te bieden om hen te helpen integreren en de Nederlandse taal te leren.

Alternatief Raadsvoorstel

Nu heeft Castricum een project waar dat kan en komt het College bij monde van wethouder Swart met een voorstel om voor € 167.500 aan externen in te huren. Onbegrijpelijk vindt CKenG. Daarom hebben wij in overleg met de griffie een Alternatief Raadsvoorstel ingediend. Vanwege alle haast wordt dat wellicht niet eens behandeld en gaat de Raad vanavond direct over tot besluitvorming. In dat geval kunnen wij niet anders hopen dan dat de andere fracties hun gezond verstand bewaren en het enorme bedrag een bestemming geven waar inwoners tenminste wat aan hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *