Commotie over afslag A9 – CKenG stelt schriftelijke vragen

De aansluiting op de A9 ter hoogte van Heiloo valt 3 miljoen Euro duurder uit dan de 33 miljoen Euro die was voorzien. Dit heeft inmiddels in Provinciale Staten tot grote consternatie geleid. Het voorstel van gedeputeerde Post, om vanuit de provincie 1,5 miljoen extra ter beschikking te stellen, zorgde onder meer voor het weglopen van de voltallige oppositie uit het debat. Omdat de financiële gevolgen ook de gemeente Castricum raken, wil de fractie van CKenG graag antwoord van het College van B&W op de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van alle commotie op provinciaal niveau? Hoe denkt u daarover?
  2. Wat is in Euro’s het exacte bedrag dat Castricum extra zou moeten ‘ophoesten’?
  3. Deelt u de zorgen van het Inspraakcollectief Zandzoom en de fractie van CKenG, dat dit ‘bijlappen’ ten koste gaat van de financiële speelruimte van project Zandzoom?
  4. Meer woningen leveren meer geld op. Is het vergroten van bouwvolumes in aantallen, oppervlakte of hoogte wat u betreft het antwoord op de financiële tegenvaller bij de afslag A9?
  5. Zo nee, hoe denkt u dan deze tegenvaller op te vangen?
  6. Hebt u er op enig moment aan gedacht om de afslag dan maar niet te realiseren? Zo ja, hebt u deze optie met de provincie en de gemeenten Alkmaar en Heiloo besproken? Wat was daarop hun reactie? Zo nee, waarom niet?

Nog een vraag in algemene zin:

  1. Hoe komt het toch dat projecten bij de overheid altijd duurder uitvallen dan begroot en nooit goedkoper?

De fractie van CKenG ziet de beantwoording van deze vragen graag binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *