Commotie rondom Pluktuin Bakkum – CKenG dient motie in

De afgelopen week haalde Castricum de landelijke media vanwege het conflict tussen de Pluktuin in Bakkum en omwonenden. Naast eigenaar Piet Liefting van de Pluktuin verschenen burgemeester Mans en wethouder Steeman voor de camera’s van RTVNH en Hart voor Nederland. Als gevolg van het langslepende conflict dreigt de Pluktuin te verdwijnen, wat naast de eigenaar ook veel inwoners, de fractie van CKenG en het College zouden betreuren.

Wat ons betreft moeten Burgemeester en Wethouders dan ook een maximale inspanning doen om het conflict te beëindigen en een werkbare oplossing vinden waarbij de Pluktuin kan voortbestaan. CKenG heeft daartoe een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend met de volgende strekking:

De Raad van de gemeente Castricum, in vergadering bijeen op 18 mei 2017,

Gezien alle commotie rondom en aandacht in de (landelijke) media voor de Pluktuin in Bakkum,

Overwegende dat:

  • De eigenaren van de Pluktuin niet beschikken over een vergunning, maar dat “de kans groot is dat deze na aanvraag wél zal worden verleend” (aldus wethouder Steeman in de media);
  • Dit niet het geval is voor de geplaatste kas en schuurtje, nu er een verzoek tot handhaving is ingediend door omwonenden;
  • De Pluktuin (bescheiden) opstallen in enige vorm wel nodig heeft voor opslag en als mogelijkheid om te schuilen;
  • Aan de ontstane situatie een lange periode van conflicten met de omwonenden vooraf is gegaan;
  • De Pluktuin door veel inwoners wordt beschouwd als een maatschappelijke voorziening en dat ook het College “het liefst de Pluktuin niet ziet verdwijnen”.

Verzoekt het College:

  • Zo spoedig mogelijk door interventie, mediation of anderszins met betrokkenen tot een oplossing te komen voor het langslepende conflict;
  • Zich maximaal in te spannen en binnen bestemmingsplan en regelgeving creatief te zijn om de Pluktuin en zijn maatschappelijke functie te laten voortbestaan :
  • De Raad nader over de ontwikkelingen te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CKenG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *