Divera Borsboom: 100% zorg voor Castricum

Ik ben beleidsmedewerkster bij een Zorgonderzoek en -innovatie organisatie. Daarnaast heb ik een (parttime) praktijk voor Shiatsu, Klassieke Massage en Voetreflexologie. Het drukke werk als raadslid doe ik graag, omdat ik voor u dingen tot stand wil brengen. Ik luister naar anderen en lees de stukken, voordat ik iets ‘roep’.

Ik ben heel vasthoudend. Als ik vind dat het anders moet, bijt ik me vast. Ik heb mijn best gedaan om de sociale diensten van gemeenten uit de regio Alkmaar niet met de Sociale Werkvoorziening (WNK) samen te laten voegen. Dat zou ons te veel kosten en leiden tot een te grote afstand met de inwoners. Als raadslid zou ik ook te weinig zeggenschap houden over zaken die voor u van groot belang zijn. Bijna iedereen krijgt in de toekomst te maken met de ontwikkelingen rond bijstand, participatiewet, Wajong, AWBZ begeleiding of jeugdzorg. Mogelijk zit uw moeder of vader in het verzorgingshuis en beslist straks de gemeente over de soort hulp die ze krijgen. Ik ben daarom blij met de samenwerking met Bergen, Heiloo en Uitgeest. Zo blijven de loketten en de sociale wijkteams dicht bij u.

Toen een bewoner zijn woning aan de Van Oldenbarneveldweg wilde verbouwen tot kantoor heb ik een initiatief genomen dat geleid heeft tot een prachtig burger-initiatief van de omwonenden. Er is een gebiedsbeschrijving van de omgeving uit voort gekomen. Bouwplannen moeten voortaan ook aan die gebiedsbeschrijving worden getoetst. Daarmee is het mooie aangezicht van dat gebied beschermd.

Onze dorpskernen Akersloot, Limmen, Bakkum, Castricum en De Woude hebben veel clubs en verenigingen. Dat moet zo blijven. Dankzij de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers lukt dat ook. Ik hebme daarom sterk gemaakt voor een subsidiebeleid zonder ondergrens. Voor verenigingen zijn vaak juist de kleine subsidies van groot belang.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het buitengebied heb ik voorstellen ingediend om bebouwing mogelijk te maken. Bijvoorbeeld voor uitbreiding van de schuur van het landje van Tingeling, voor de woning aan de Westerweg 168 en voor de uitbreiding van het onderkomen van de Werkgroep Oud-Castricum. Dat heb ik niet allemaal voor elkaar gekregen. Natuurlijk vind ik net als u het buitengebied uiterst waardevol. Dat moet behouden blijven voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar er moet ook ontwikkeling mogelijk blijven. Geen grote woonwijken, wel maatwerk.

Winkelcentrum Geesterduin mag van ons uitbreiden. De winkeliers hebben een plan voor modernisering en uitbreiding. Natuurlijk maak ik me zorgen over de leegstand in het dorpscentrum van Castricum. CKenG denkt dat het centrum een nieuwe impuls kan krijgen door zich meer te richten op de mogelijkheden die toeristen en recreanten bieden. Een Landal recreatie bungalowpark betekent volgens mij een stimulans voor de centrumwinkeliers.

De bibliotheek en diverse maatschappelijke organisaties worden gehuisvest in Nieuw Geesterhage. Ook worden daar woningen en appartementen gebouwd; daar is Castricumse Kernen Gezond vóór. Maar wat betekent dat voor de omwonenden, voor het verkeer en de parkeermogelijkheden? En hoe loopt het af met Toonbeeld? De tijden zijn veranderd, de economische situatie is veranderd. Voor mij reden om nog eens heel goed en kritisch naar het
plan te kijken.

Met uw stem ga ik weer vier jaar 100% mijn uiterste best doen om de zorg zo dicht mogelijk bij u te brengen en om bouwprojecten goed voor u te regelen. Want ik blijf een doorzetter!

Divera Borsboom, raadslid CKenG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *