Fractie

CKenG-raadsleden voor Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude

In de periode 2018 – 2022 bestaat de fractie van CKenG in de Gemeenteraad van Castricum uit drie raadsleden en twee commissieleden:

2 - RB Roel Beems, Fractievoorzitter

Financiële zaken: Financiën, Lokale Economie, Toerisme, ICT, BUCH, Dienstverlening, Interne Organisatie, Grondexploitatie, Gemeenschappelijke Regelingen

Telefoon: 06 – 53917639 Mail: roelbeems@ckeng.nl

3 - LK Lenie Kelder, Raadslid

Sociale zaken: WMO, Jeugdzorg, Bijstand, Participatiewet, Werk & Inkomen, Gehandicapten, Senioren, Jongeren, Welzijn

Telefoon: 06 55726441 Mail: leniekelder@ckeng.nl

4 - WV Willem Veldt, Raadslid

Ruimtelijke zaken: Woningbouw, Grondzaken, RO, Verkeer & Vervoer, Projecten & Planologie en lokale dossiers in Limmen en Akersloot.

Telefoon: 06 20574197 Mail: willemveldt@ckeng.nl

Afbeelding_Mariz Mariska Tauber, Commissielid

Maatschappelijke zaken: Sport, Cultuur, Onderwijs, Afval, Bomen & Groen, Duurzaamheid, Gezondheid, Democratie & Inspraak, Veiligheid, Maatschappelijke Agenda en Subsidiebeleid.

Telefoon: 06 53192461 Mail: mariskatauber@ckeng.nl

6 - FL Fredrike Linssen, Commissielid

Ondersteunt de fractie, met name in juridische zaken.

Mail: frederikelinssen@ckeng.nl

Fred Weda, Steunfractielid

Gepensioneerd en 16 jaar ervaring in de gemeenteraad. Ondersteunt de fractie met alles wat speelt in de samenleving. Castricummer (Bakkum) in hart en nieren.

Weblog van de fractie

De fractieleden houden iedereen op de hoogte van hun prioriteiten, inspanningen, gebeurtenissen  en standpunten via de weblog. Klik hier voor de laatste blog >