Geen huisnummer meer als brandweer wordt opgeroepen – CKenG stelt vragen

Brandweer Nederland laat weten dat bij meldingen van incidenten niet langer het huisnummer zal worden doorgegeven. Deze wijziging wordt al op korte termijn ingevoerd in verband met de strekking van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de nieuwe regels, die op 25 mei 2018 van kracht zullen worden, is het huisnummer ‘privacygevoelig’.

CKenG stelt schriftelijke vragen

Omdat CKenG de veiligheid van onze inwoners van groot belang vindt, hebben wij de volgende vragen voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Heeft uw College kennisgenomen van de gewijzigde regelgeving en de gevolgen daarvan?
  2. Zijn er, behalve de brandweer, nog andere hulpdiensten die bij incidenten vanwege de AVG niet langer huisnummers zullen gebruiken bij een oproep?
  3. Wat betekent de aankondiging van de brandweer concreet voor de veiligheid in de gemeente Castricum? Rijden de brandweermannen en –vrouwen, en mogelijk andere hulpdiensten, straks naar het begin van de straat en moeten ze vanaf daar verder zelf zoeken? Wat betekent dit voor de aanrijtijden?
  4. Brandweer Nederland meldt dat na oplevering van het project Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC), medio 2020, het probleem verholpen zou zijn, omdat vanaf dan met encryptie wordt gewerkt. Het project heeft echter vertraging opgelopen. Wanneer wordt nu de oplevering van IVC verwacht?
  5. Wat gaat uw College doen om de veiligheid van onze inwoners te garanderen in de periode tussen het van kracht worden van de AVG en de oplevering van IVC?

Burgemeester en Wethouders hebben 30 dagen de tijd om op de vragen te antwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *