Géén instemming van CKenG: Begroting 2021 en meerjarenraming sneuvelt in de raad

Donderdagavond 12 november 2020 vond de besluitvorming over de Begroting 2021 en de meerjarenraming tot en met 2024 plaats. De door het college voorgestelde begroting haalde het niet, onder meer omdat de fractie van CKenG niet wil instemmen. Wij hebben hierover in de raad de volgende stemverklaring afgelegd:

“De afgelopen twee jaar heeft CKenG gewaarschuwd voor de financiële gevolgen van verschillende besluiten die in deze raad aan de orde kwamen. Besluiten waar onze fractie op dat moment tégen heeft gestemd. Wij hebben vorige week donderdag in eerste termijn genoemd, en herhalen ze nog even kort: 160.000 euro voor de focusagenda van de regio, 1,9 miljoen voor het afvalplan en 100.000 voor overhaaste duurzaamheidsambities. Verder heeft onze fractie keer op keer aandacht gevraagd voor de honderdduizenden euro’s die Castricum nu onnodig betaalt aan de Jeugdzorg Plus én aandacht voor de gemeentelijke bijdrage aan de BUCH, die met een miljoen per jaar oploopt, zonder dat daar er een bezuiniging tegenover staat. Van 2021 tot en met 2024 gaat het dan, groei op groei over vier jaar, in totaal om 10 miljoen euro extra. Geld dat gebruikt wordt voor salarissen van ambtenaren en inhuur van externen, en niet voor de toekomstige infrastructuur van het dorp en voorzieningen voor onze inwoners. Wij stellen vast dat het college de tekorten, die als gevolg van de genoemde besluiten zijn ontstaan, wil dekken door een greep te doen uit de algemene reserve. Tot onze spijt, en voor het eerst in twaalf jaar, kan de fractie van CKenG daarom niet instemmen met de begroting. Wij verzoeken het college om financieel orde op zaken te stellen én toenemende druk uit te oefenen op bestuur en directie van de BUCH, om daarmee af te dwingen dat de afgesproken taakstellingen alsnog worden gerealiseerd. Zet de werkorganisatie vanaf nu gewoon op een 0-lijn!”

Het is nog onduidelijk hoe het nu verder moet met de begroting. De raadsvergadering wordt donderdag 19 november voortgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *