Gevaarlijke situatie bij Geesterduin – CKenG wil in gesprek met College

Er wordt hard gewerkt aan de vergroting van het parkeerterrein aan de oostzijde van winkelcentrum Geesterduin. Ook het verplaatsen van twee zijingangen tot één ingang en uitrit in het midden maakt deel uit van de werkzaamheden. Nu de eerste fase is opgeleverd dient zich daar een gevaarlijke verkeerssituatie aan.

Jarenlang ging al het verkeer op de Geesterduinweg, dus auto’s, fietsers en voetgangers, voor op auto’s die het parkeerterrein wilden verlaten. Dat was ook herkenbaar aan het feit dat het trottoir bij de uitritten gewoon doorliep. Die situatie is nu veranderd. Automobilisten die het parkeerterrein verlaten via de nieuwe uitrit gaan voor op verkeer dat zich in noordelijke richting over de Geesterduinweg begeeft.

Onduidelijke wie voorrang heeft

Ondanks een (tijdelijk) bord waarop staat dat ‘rechts nu voorrang heeft’ is de situatie onduidelijk en levensgevaarlijk. Daar komt bij dat de verplaatste bushalte nu vlak voor de uitrit is gesitueerd. Als Connexxion stil staat om passagiers te laten in- en uitstappen, dan wordt passerende verkeersdeelnemers het zicht op de uitrit volkomen ontnomen.

Het is niet de vraag of de ambulance binnenkort moet uitrukken, maar wanneer dat het geval zal zijn. CKenG wil de ongelukken niet afwachten en direct in gesprek met het College. Onze fractie heeft gevraagd om de gevaarlijke situatie op de agenda te zetten voor de Raadsvergadering van donderdagavond 20 april.

Of dit verzoek wordt gehonoreerd is afhankelijk van de vraag of andere partijen het onderwerp belangrijk genoeg vinden. Als dat niet het geval is zal onze fractie genoodzaakt zijn een motie in te dienen, die pas medio mei behandeld zal worden. Dan kunnen we in de tussentijd alleen maar hopen dat zich geen ernstige ongevallen voor zullen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *