CBS publiceert cijfers over gebruik van overheidsregelingen

Daar waar lokale bestuurders de gemeenteraad soms doen geloven dat cijfers niet beschikbaar zijn, of slechts moeilijk boven tafel gehaald kunnen worden, helpt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ons uit de brand. In dit geval betreft het de huishoudens die gebruik maken van één of meerdere voorzieningen van de 47 overheidsregelingen die er bestaan. In Castricum gaat het om bijna de helft van de 15.245 huishoudens en de cijfers zijn zelfs op het niveau van woonwijken beschikbaar. Dit wijkt overigens niet veel af van het landelijk beeld (ruim de helft). CKenG staat voor transparantie en deelt deze informatie graag om de kwaliteit van het beleid daaraan te kunnen toetsen.

Om het overzichtelijk te houden heeft het CBS de 47 geclusterd tot vijf thema’s: Welzijn en Zorg, Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Onderwijs en Jeugdzorg. De cijfers hebben weliswaar betrekking op 2013, maar waren als zodanig de afgelopen twee jaar, tijdens het overhevelen van de Rijkstaken naar de gemeenten, actueel en goed bruikbaar. Buiten het overzicht vallen regelingen in het kader van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budgetten).

Gebruik van regelingen in Castricum

De overheidsregelingen waar gebruik van wordt gemaakt zijn onder meer WAO, Wajong, Bijstand, AWBZ, Jeugdzorg en GGZ. In aantal doen de meeste huishoudens een beroep op de Compensatieregeling Eigen Risico (CER, 3.640), gevolgd door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg, 1.715) en de Aftrek bijzondere ziektekosten (1.695). In 980 huishoudens is sprake van een WW-uitkering, bij 800 van een WMO-bijdrage, bij 710 van een WAO-uitkering en bij 275 van een Bijstandsuitkering. Door 355 gezinnen wordt een beroep gedaan op een Wajong-uitkering.

Inzoomen op de verschillende kernen en wijken laat zien dat 3.825 huishoudens in Castricum-Oost zijn aangewezen op één of meer overheidsregelingen. De kern Limmen staat op de tweede plaats (2.835), gevolgd door Castricum-Noord (2.545), Castricum-Centrum (2.295), Akersloot (1.975), Bakkum (1.445), Castricum-Zuid (270) en De Woude (60). Alle informatie is ook op microniveau beschikbaar: volg onderstaande link om verder in te zoomen. De fractie van CKenG zal het college schriftelijk vragen om de informatie te actualiseren met de gegevens over 2014 en die met de Raad te delen.

Regelingen_voorzieningen_Castricum_2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *