Het GDB laat zijn kiezers in Limmen in de kou staan

Tijdens de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad, in maart 2014, behaalde Gemeente Dorps- Belang (GDB) in totaal 1.946 stemmen, waarvan 1.205 (62%) in Limmen. Het zijn precies die kiezers (de bestaande bewoners) die nu te maken hebben met de ambitieuze bouwplannen in de wijk Zandzoom. Een groot aantal van hen sprak zijn ongenoegen uit tijdens de Raadsvergadering op 15 december, waarin dit onderwerp op de agenda stond.

Inwoners vormen hechte gemeenschap

Iedereen in Limmen wordt óf zelf geconfronteerd met bebouwing in Zandzoom die daglicht en levensvreugde wegnemen, óf kent wel iemand (familie, vrienden) die daar nu mee te maken heeft. Meer nog dan in onze andere kernen vormen de inwoners van Limmen een hechte gemeenschap. Hoewel de voortgang van de bouwpannen vooral een hoofdpijndossier is voor de opeenvolgende wethouders van D66, is de rol van het GDB minstens zo opmerkelijk.

Het GDB heeft zich de afgelopen jaren nooit druk gemaakt om zaken die speelden in Akersloot, Bakkum, Castricum of De Woude. Slechts voor aangelegenheden die betrekking hadden op de kern Limmen waren de raadsleden bereid om één oog te openen. Dat leverde Schijf c.s. drie jaar geleden de stem op van 1.205 kiezers. Maar datzelfde GDB laat het hopeloos afweten nu diezelfde kiezers de steun van de partij juist hard nodig hebben.

Het GDB zwijgt in alle talen

Sinds 9 maanden maakt het GDB deel uit van het college. Maar veel meer dan 21% salarisverhoging voor hun wethouder Schijf heeft de deelname nog niet opgeleverd. Juist in dit college had GDB zich hard moeten maken voor de belangen van ‘hun’ 1.205 inwoners die nu direct of indirect worden gedupeerd. Maar het GDB zwijgt in alle talen.

Gelukkig voor deze mensen spant CKenG, en met name Leo van Schoonhoven, zich in om werkbare oplossingen voor gedupeerde inwoners tot stand te brengen en om herhaling van misstanden te voorkomen bij bouwprojecten die in de nabije toekomst nog in Zandzoom gerealiseerd gaan worden. Onze fractie blijft strijden voor alle kiezers die het GDB in Limmen in de kou laat staan!

Ook voor het zwembad geeft GDB niet thuis

Onder dezelfde inwoners in Limmen zijn ook mensen die graag een verkoelende duik nemen op warme dagen, die sportief een baantje willen trekken, of die zwemles voor hun kinderen belangrijk vinden. Het GDB heeft een aantal jaren geprobeerd om het openluchtbad Dampegheest in leven te houden, maar toen dat niet langer mogelijk bleek heeft de partij zijn handen helemaal afgetrokken van een zwemvoorziening in onze gemeente.

GDB-wethouder Schijf kreeg in het college de portefeuille ‘sport’ toebedeeld, maar heeft in zijn leven nog nooit tegen een bal getrapt en kan zich ook niet herinneren wanneer hij voor het laatst een zwembroek aan had. Het GDB heeft zich als enige partij in de raad verzet tegen nieuwbouw van zwembad De Witte brug op sportpark Noord-End. Daarbij ging de partij voorbij aan het feit dat juist deze locatie slechts 800 meter van de kern Limmen verwijderd is. Gelukkig hebben de overige partijen in de Raad -onder aanvoering van CKenG- anders beslist, zodat de 1.205 inwoners die in 2014 op het GDB hebben gestemd straks alsnog vlakbij kunnen genieten van een gloednieuw, modern zwembad.

Schijn van belangenverstrengeling

Tijdens de vergaderingen waarin over de toekomst van het zwembad werd gesproken, voerde Sebastiaan Uhl het woord namens het GDB. Opmerkelijk, omdat Uhl de schoonzoon is van wethouder Schijf. Hij moest dus in zijn rol als woordvoerder zijn schoonvader kaders meegeven en hem vervolgens controleren. Formeel mag dat, maar ongelukkig is het allemaal wel. Want wat gebeurt er als Uhl volgens Schijf de verkeerde dingen zegt? Durft Uhl zich wel zonder last en ruggespraak uit te spreken?

Het had de fractie gesierd als men dit had doorzien en een andere woordvoerder op dit dossier naar voren had geschoven. Nu blijft de schijn van belangenverstrengeling boven de raadzaal in Castricum hangen. Het GDB zal straks tijdens de verkiezingen in 2018 rekening moeten houden met minder stemmen in Limmen dan in 2014. De partij gaat gebukt onder gebrek aan daadkracht, de 21% salarisverhoging van wethouder Schijf, de bewoners die men in Zandzoom in de kou heeft laten staan en onder de (Gemeente Dorps-) schijn van Belangenverstrengeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *