“Het kraakt en piept” – CKenG vraagt om spoeddebat over de BUCH-organisatie

Volgens algemeen directeur Guy Heemskerk van de BUCH-werkorganisatie kunnen zijn ambtenaren niet voldoen aan de verwachtingen. De organisatie is per 1 januari 2017 juist in het leven geroepen door de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo om beter te voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan lokale overheden worden gesteld.

Kwaliteit verhogen en Kosten beheersen

De ambtelijke fusie is voorafgegaan door 18 maanden voorbereiding. Bij het besluit in juni 2015 was het uitgangspunt voor de vier gemeenteraden dat de 3 K’s (Kwaliteit verhogen, Kwetsbaarheid verminderen, Kosten beheersen) en 2 G’s (Grip houden en Gemeentelijke kleur behouden) de bakens zouden zijn, waardoor vier gemeenten samen sterker staan dan de optelsom van de vier gemeenten apart.

Na 11 maanden ‘in operatie’ blijkt de organisatie nog wel in staat om de wettelijke taken uit te voeren, maar nauwelijks meer dan dat. “We zakken op onderdelen door het ijs” zegt bestuurslid Rob Opdam in de media, “Er staat druk op, we moeten voor veel dingen echt de maximale tijd nemen en vragen mensen geduld te betrachten”.

BUCH-organisatie vraagt meer geld voor meer ambtenaren

CKenG verbaast zich over de gang van zaken en het gebrek aan communicatie daarover. Er zal volgens Heemskerk en Obdam, in elk geval tijdelijk, meer geld moeten bijkomen voor meer ambtenaren, óf de BUCH-organisatie zal moeten kijken wat ze nog wel en wat niet meer kan doen. Dit volgt op de 4 miljoen Euro voor ICT die de gemeenteraden eerder dit jaar al extra beschikbaar hebben gesteld, waarvan 1,5 miljoen voor rekening van Castricum. Onze fractie stemde tégen dat voorstel, omdat het naar onze mening ook toen al niet goed was onderbouwd.

Uiteindelijk gaat het om het budget van de Raad, die dus geïnformeerd moet worden wat er speelt. Bij voorkeur op korte termijn. Donderdagavond 23 november staat weliswaar op de agenda om in een achterafzaaltje 45 minuten te praten over boekhoudtechnische aanpassingen in de BUCH-begroting, maar dat is te kort en niet het juiste podium om inzicht te krijgen in de werkelijke problemen.

CKenG vraagt spoeddebat aan

CKenG heeft daarom een spoeddebat aangevraagd en wil burgemeester Mans en verantwoordelijk wethouder Swart daarmee de kans geven de achtergronden met de gehele Raad te delen. Het betreft hier immers de dienstverlening aan onze inwoners die onder druk staat. Als andere fracties ook benieuwd zijn naar de oorzaken van de problemen en instemmen met de aanvraag van onze fractie, zal het debat rond 22.30 uur plaatsvinden in de plenaire zaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *