Het toverslot van wethouder Swart

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad van Castricum gesproken over de problemen waardoor de verlichting in het gemeentehuis het hele weekend bleef branden. Dit naar aanleiding van de Motie van Treurnis die CKenG had ingediend over deze verspilling van geld en energie, waarmee bovendien een verkeerd signaal naar onze inwoners wordt afgegeven. Het was al de zesde keer dat het gemeentehuis een heel weekend volop in het licht stond. Eerdere toezeggingen leidden niet tot een verbetering.

Zoals te doen gebruikelijk had het College een preadvies opgesteld, maar was verantwoordelijk wethouder Wim Swart (CDA) vergeten dit naar de Raad te sturen. Daarom las hij het preadvies staande de vergadering maar voor. Wij citeren de volgende passage:

“De verlichting in het gemeentehuis is blijven branden, doordat iemand handmatig de overbruggingsknop bij de receptie heeft ingeschakeld en deze niet meer heeft uitgeschakeld. Het betreft dus een menselijke fout en geen storing. Het is bekend wie de fout heeft gemaakt. Om te voorkomen dat iedereen de overbruggingsknop kan indrukken brengen we een kastje met een slot aan over de overbruggingsknop bij de receptie. Alléén enkele ambtenaren (van gebouwenbeheer) die een sleutel hebben, de piketdienst en de bode kunnen de knop dan nog indrukken”.

Na afloop van de vergadering kregen de aanwezigen een demonstratie. Vervolgens gingen alle lichten uit en stond het hele gebouw in het donker, wat een van de bodes deed verzuchten: “het werkt voor geen meter”. De vraagt blijft dus of het houten plankje met het toverslot van wethouder Swart dé oplossing voor de problemen zal zijn. Over de Motie van Treurnis wordt op 29 september gestemd. VVD, D66 en GDB vinden het niet erg dat het licht het hele weekend blijft branden. Zij zullen tegen de motie stemmen die het College vraagt om “geen verlichting te laten branden wanneer dat niet nodig is”. Het CDA twijfelt nog, de andere fracties steunen de motie.

 

Spotje Gemeentehuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *