Het werkelijke verhaal over de Maranathakerk nu online

Het was de bedoeling dat de gemeenteraad donderdag een debat had gevoerd over de Maranathakerk. Vanwege de zorgen over het coronavirus en de maatregelen die verdere besmetting moeten voorkomen, ging het debat niet door. Zo kon het werkelijke verhaal niet door CKenG met de andere fractie, pers en publiek worden gedeeld. Daarom doen wij dat hierbij in schriftelijke vorm.

Geen sluitende Business Case

In feite is het initiatief van het Jac.P. Thijsse en Bonhoeffer-college gewoon een marketingmodel. En in de marketing wordt alles net iets mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Zo wordt al je schade blindelings uitbetaald als je even Apeldoorn belt en lopen mooie vrouwen achter elke man aan die Axe gebruikt. Het Supreme College is een uitbreiding van de product portfolio van beide scholen en bedoeld om te concurreren met soortgelijke opleidingen in Haarlem en Amsterdam en mogelijk met de Europese School.

Op zichzelf is daar niks mis mee, maar in de loop van 2019 bleek dat het Jac. P. Thijsse en Bonhoeffer-college de Business Case niet rond kregen. Je hoeft zelf niet hoogbegaafd te zijn om te begrijpen waarom. Om een plek te veroveren in het speelveld van superslimme leerlingen hadden de directies van beide scholen bedacht om de opleiding aan te bieden voor slechts 495 euro per schooljaar Het aanbod werd opgepoetst door tweetalig leerkrachten vrij te maken en de leerlingen een eigen schoolgebouw te beloven, wat dan weer niet de uitstraling van een school mocht hebben.

De bedoeling was om met 30 leerlingen te starten. Maar 30 x 495 betekent nog geen 15.000 euro per schooljaar aan inkomsten en daar moeten dan huisvesting, leerkrachten en alle bijkomende kosten nog van worden betaald. Voor vergelijkbare opleidingen in Haarlem en Amsterdam moeten leerlingen 10.000 euro per schooljaar betalen. Omdat de aantallen leerlingen daar aanzienlijk hoger liggen, lijkt het marketingmodel daar wel te werken.

Wat voor soort onderwijsgemeente wil Castricum zijn?

Logisch dat de onderhandelingen van beide scholen met het kerkbestuur vastliepen. Dat bestuur wilde graag de maatschappelijke bestemming van de kerk behouden, maar had ook dringend behoefte aan geld en dacht daarom aan een koopsom van circa 900.000 euro. Dat konden de scholen niet betalen. Externe financiers waren niet aan de orde, want die begrepen wel dat ze niet in deze Business Case moesten investeren. Bijkomend probleem is dat de leerlingenaantallen in het lager onderwijs teruglopen, en dat is het voorportaal waar de komende jaren nieuwe leerlingen vandaan moeten komen.

Maar er was ook goed nieuws voor de initiatiefnemers: wethouder Ron de Haan ziet voor Castricum een belangrijke rol weggelegd als onderwijsgemeente. Hij doet dat op persoonlijke titel, want de gemeenteraad heeft zich daar nog geen oordeel over gevormd. Er wordt ook met geen woord over gesproken in het Raadsprogramma 2018-2022. Wél ligt er een motie van VVD en CKenG op tafel, die oproept om in de loop van dit jaar te komen tot een visie als antwoord op de vraag ‘Wat voor soort onderwijsgemeente wil Castricum zijn?’, zoals wij bijvoorbeeld ook een woonvisie hebben.

De wethouder loopt echter voor de muziek uit en heeft het Supreme College omarmd, net als hij (tot de minister van onderwijs toe) een warm pleitbezorger is van de komst van de Europese School naar Castricum. In zijn enthousiasme vergeet hij dan dat hij geen opdracht of rugdekking heeft vanuit de gemeenteraad, dat de grond in onze gemeente schaars is en dat de Raad prioriteit heeft gegeven aan woningbouw als er al ergens een aantal vierkante meters beschikbaar zouden komen. Bovendien is de Raad niet zomaar van plan om groen op te offeren voor schoolgebouwen en veel ambtelijke capaciteit in te zetten voor een dergelijke planontwikkeling, terwijl de RO-ambtenaren juist hard nodig zijn om snelheid in de realisatie van nieuwe woningen te krijgen.

Gemeente koopt de kerk voor 875.000 euro plus

Nadat de pogingen van beide scholen om de kerk te kopen in het najaar van 2019 waren gestrand, heeft de wethouder niet stilgezeten. Hij heeft het ambtelijk apparaat ingezet en het college meegekregen in het idee om zelf een bod uit te brengen op de kerk. Die kwam op 11 december 2019 in de verkoop via bieding. Dat was juist in de periode dat de Raad sprak over het IHP (plan voor onderwijshuisvesting) en de daarvoor te bestemmen gelden. Op 19 december werd besloten voor het initiatief van het Jac.P. Thijsse en Bonhoeffer-college een bedrag vrij te maken 40.000 euro per jaar voor de periode van 2020 tot 2023. De Raad wist ten tijde van de besluitvorming echter nog niks over het idee om te bieden op de Maranathakerk en daar dan het Supreme College in te vestigen.

Begin februari werd bekend dat de gemeente met 875.000 euro weliswaar niet het hoogste bod had uitgebracht, maar dat het wel de kerk werd gegund door het kerkbestuur met het oog op de maatschappelijke bestemming ervan. Raadsbreed wordt de aankoop gezien als een verstandige transactie, mede vanwege de ligging en het feit dat de grond eromheen al in bezit is van de gemeente. De discussie gaat nu over de bestemming ervan. Zoals CKenG heeft verwoord in het debat op 5 maart en in onze weblog van 10 maart zijn er veel redenen om juist op deze plaats een gezondheidscentrum te starten, met daarin de Dorpspraktijk van huisartsen en aanvullende medische en zorgdiensten.

Het gebouw bevindt zich in een belabberde staat

Inmiddels is gebleken dat het gebouw zich in een belabberde bouwkundige staat bevindt. De wethouder had al laten weten dat er na aankoop nog 125.000 euro moest worden uitgegeven aan het opknappen van de vloer, maar er is veel meer aan de hand. Door de constructie van de kerk is isoleren vrijwel onmogelijk en zal er in de wintermaanden gigantisch gestookt moeten worden om met goed fatsoen enige uren in het gebouw door te kunnen brengen. De warmte verlaat de kerk net zo snel als het erin wordt gebracht, terwijl het beleid van Raad en gemeente er juist op is gericht om onnodige energieverspilling tegen te gaan. Bovendien is dit geen omgeving waarin een arts tegen een patiënt kan zeggen: “Kleedt u zich maar even uit”.

Eigenlijk is het de beste optie om de kerk te slopen en op dezelfde plek een nieuwe bestemming te bedenken, waarbij het gebouw mogelijk opnieuw kan worden opgetrokken met gebruik van dezelfde contouren en karakteristieke elementen. Na oplevering kan dan alsnog het gezondheidscentrum erin gevestigd worden. De huisartsen van de Dorpspraktijk hebben zelf ook nog enige tijd nodig om zich op een verhuizing voor te bereiden.

Supreme College slechts tijdelijk in de kerk

De vraag is wat we in de tussentijd gaan doen met het koude, leegstaande en feitelijk ongeschikte gebouw. Om de voortgang erin te houden hebben de fracties van CKenG, CDA en VVD overlegd en samen een motie opgesteld die, ondanks dat er momenteel niet wordt vergaderd, kan rekenen op een virtuele meerderheid. Deze motie draagt het College op om de voorbereidingen in gang te zetten voor maatschappelijke herbestemming van de Maranathakerk, zodat nieuwe gebruikers zich medio 2023 in deze locatie kunnen vestigen. Tot dan kan het Supreme College van het gebouw gebruik maken. De Raad wil er echter zeker van zijn dat dit voor een beperkte periode is, met een harde einddatum.

Voor de hoogbegaafde leerlingen betekent dit dat zij in de wintermaanden hun jas aan zullen moeten houden, muts op en handschoenen aan. Maar dan beperkt het jaarlijkse collegegeld zich wel tot slechts 495 euro, waar hun ouders bij vergelijkbare opleidingen in Haarlem en Amsterdam 20 keer zoveel kwijt waren geweest. Er valt dus wat te kiezen, precies zoals in het in de marketing gebruikelijk is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *