Integriteitskwestie rondom Rob Schijf

Fractievoorzitter Rob Schijf van het GDB is vorig jaar betrokken geweest bij een serieuze integriteitskwestie. Uit verklaringen en documenten, die recent beschikbaar zijn gekomen, blijkt dat de kandidaat-wethouder in 2015 heeft geprobeerd om burgemeester Mans voor zijn karretje te spannen nadat zijn dochter was uitgeloot voor een woning in project ‘Zandzoom’ in Limmen. Een ernstige vermenging van zijn werk als raadslid, dat zonder last en ruggespraak dient te worden uitgevoerd, en een privé-kwestie.

De zaak komt nu in een ander daglicht te staan, omdat de dochter van Leo van Schoonhoven wél was ingeloot voor dat project. Volgens Schijf had de voormalig CKenG-wethouder ‘zijn positie misbruikt om de loting te beïnvloeden’. Schijf vroeg de burgemeester om een integriteitsonderzoek te starten naar Van Schoonhoven. Daaruit bleek dat de aantijgingen pertinent onjuist en bovendien onnodig grievend waren. De loting was gewoon verricht door een onafhankelijk notariskantoor.

Actie Schijf geldt als politieke doodzonde

In bestuurskringen geldt het valselijk beschuldigen van politieke tegenstanders als een doodzonde. Degene die de actie start, stelt daarmee zijn eigen integriteit ter discussie. Schijf had anoniem willen blijven, maar kwam bij toeval in beeld toen de schoonzonen van beide heren met elkaar in gesprek raakten tijdens een feestje. Daarop hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen Mans, Schijf, Van Schoonhoven en gemeentesecretaris Peters. Van de zaken die zich hebben afgespeeld is een dossier opgemaakt. Alle documenten zijn in het bezit van het bestuur van CKenG. In onderstaande verklaring wordt Leo van Schoonhoven vrijgepleit door burgemeester Mans en Peters.

Scan b 1

(klik op het document om te vergroten)

Op initiatief van de burgemeester heeft de gemeenteraad de laatste jaren juist veel aandacht besteed aan het gevoelige onderwerp ‘integriteit’. Mede daarom is de dubbelrol van Schijf extra opvallend met de kennis van nu. Zoals bekend aast hij al langer op een positie in het College. Alleen zaten Leo van Schoonhoven en Ans Pelzer nog in de weg. Schijf was daarop één van de pleitbezorgers van de motie van wantrouwen tegen beide wethouders en van hun ontslagbesluit. Van Schoonhoven wegstemmen betekende voor Schijf zowel een vorm van genoegdoening in de privé-kwestie als het realiseren van zijn ambitie om de functie en het kantoor van de wethouder over te nemen.

GDB moet kandidatuur intrekken

Partijen die bekend zijn met de integriteitskwestie rondom Schijf en Van Schoonhoven hebben de informatie in het belang van de continuïteit van het lokale bestuur doorgespeeld aan het bestuur van CKenG. Schijf en Mans kunnen niet samen optreden in een college van B en W. De bestuurscrisis zou er nog door worden verzwaard. Door als raadslid de burgemeester in te schakelen voor een privézaak tegen een (collega-) bestuurder, heeft Schijf zijn eigen positie verzwakt en is hij als bestuurder in Castricum ongeloofwaardig. Zijn geplande benoeming kan politiek gezien onmogelijk doorgaan. Het GDB zal zijn kandidatuur moeten intrekken. Inmiddels is ook de commissie die zich buigt over de geloofsbrieven geïnformeerd. De kwestie zal een belangrijk onderwerp zijn in het debat dat donderdagavond vanaf 19.30 uur plaatsvindt.

Bestuur CKenG

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *