Is Mans mans genoeg om Rood rood te geven?

Dinsdagavond vond tot het dieptepunt tot nu toe plaats in de gemeenteraad van Castricum. In het Presidium was vorige week afgesproken om deze avond een extra vergadering in te lassen om de politieke crisis ‘te duiden’. Aan het eind van de bijeenkomst zouden dan conclusies getrokken kunnen worden, waarmee donderdag de reguliere vergadering zou worden geopend.

In hun jacht op het pluche bleken Rood en de 3S’ echter niet het geduld op te kunnen brengen om het debat over het ontstaan van de crisis te voeren en de huidige situatie te analyseren. Terwijl dit de gang van zaken nog wel eens in een heel ander licht had kunnen plaatsen. VVD, D66, CDA en GDB wilden de vergadering alleen maar ‘gebruiken’ om een motie van wantrouwen tegen de zittende wethouders Ans Pelzer en Leo van Schoonhoven in stemming te brengen.

Omdat dit tegen de gezamenlijk gemaakte afspraken inging én omdat de lokale democratie de nek werd opgedraaid, hebben de overige fracties gevraagd om een schorsing van 48 uur en hebben zij de raadzaal verlaten. De vergadering werd daarop gesloten. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het nu verder moet.

Rol van de burgemeester

Een burgemeester dient zich onafhankelijk op te stellen en een rol te hebben die de partijbelangen overstijgt. In deze crisis (en wellicht ook in de afgelopen twee jaar in de aanloop naar deze crisis …?) lijkt VVD-burgemeester Mans zich vooral te laten leiden door wat de VVD-fractie in de gemeenteraad van Castricum hem influistert. Ook tijdens de vergadering van dinsdagavond bleek hij niet ontvankelijk voor de handreikingen die met name raadslid Ron de Haan (De Vrije Lijst) hem namens de andere fracties bood.

De rol van de burgemeester wordt daarmee helaas een onderwerp dat ook in de raad besproken dient te worden. Is Mans mans genoeg om Rood rood te geven?

Tot nu toe beperkt hij zich tot het faciliteren van VVD, D66, CDA en GDB. Die hebben samen 12 van de 23 raadzetels, dat is 52%. Getalsmatig is de heer Mans door zijn optreden nu dus slechts burgemeester van 18.000 inwoners en niet van de overige 16.500. Het rapport over de crisis, zoals opgesteld door professor Elzinga, gaat ook specifiek in op zijn rol. Maar dan moet de raad wel de kans krijgen om tijdig een (openbaar) debat te kunnen voeren over dit rapport natuurlijk!

Integriteitskwestie Rob Schijf

Verder maakte Ron de Haan gisteravond in de later afgebroken vergadering melding van een integriteitskwestie die speelt rondom één van de beoogd wethouders, namelijk Rob Schijf (GDB). Voordat zittende wethouders naar huis worden gestuurd en nieuwe wethouders worden geïnstalleerd zou de raad ten minste de kans moeten krijgen om over deze serieuze zaak van gedachten te wisselen.

We moeten voorkomen dat behandeling van de kwestie straks plaats gaat vinden ná installatie. Stel je toch voor dat hij daardoor na een paar dagen alweer kan vertrekken. Dan zou hij profiteren van een wachtgeldregeling. Volgens CKenG heeft de gemeente Castricum inmiddels meer dan voldoende wachtgeldverplichtingen jegens oud-wethouders en kunnen we het beter maar niet zover laten komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *