Meer nachtvluchten boven Castricum – CKenG stelt vragen

Tot onze verbazing heeft de fractie van CKenG via de media moeten vernemen dat het aantal nachtvluchten boven Castricum fors zal toenemen. Vanaf 28 mei wordt er in de nachtelijke uren alleen nog via de route over onze gemeente aangevlogen op de Polderbaan. Vanwege veiligheidsredenen zijn andere aanvliegroutes naar deze baan op Schiphol tot juni 2016 geschrapt.

Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft over het besluit overleg plaatsgevonden met de provincie en andere betrokkenen. Gedeputeerde Talsma ontkent dat. Onze fractie is van mening dat de effecten voor de inwoners van Castricum aanzienlijk zijn en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College van B&W:

  1. Bent u op de hoogte van het besluit van de LVNL?
  2. Zo ja: door wie bent u op welk moment op de hoogte gebracht?
  3. Zo nee: wat vindt u ervan dat er geen overleg met u heeft plaatsgevonden?
  4. Ziet u mogelijkheden om alsnog invloed op het besluit uit te oefenen?
  5. Waarom is de Gemeenteraad niet op de hoogte, anders dan via de media?
  6. Hoe en wanneer gaat u de inwoners van Castricum informeren?

De fractie van CKenG realiseert zich dat het College 30 dagen de gelegenheid heeft om de vragen te beantwoorden. Omdat het besluit reeds op 28 mei effectief wordt, zouden wij het prijs stellen als de beantwoording sneller zou kunnen plaatsvinden dan gebruikelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *