Motie CKenG vraagt om bewoners te betrekken in plannen Zandzoom

CKenG probeert via de politieke route – door middel van een motie – het Inspraakcollectief Zandzoom te betrekken in de nieuwbouwplannen voor het gebied. Een grote groep inwoners in Limmen heeft zich verenigd in een collectief. Het collectief wil inspraak met betrekking tot de verdere ontwikkelingen van de Zandzoom. Onder andere wil het collectief dat met hun – veelal – lagere woningen in het plangebied, rekening gehouden wordt. Dit om te voorkomen dat op te korte afstand van bestaande lage woningen veel te hoge nieuwe woningen worden gebouwd. Ook richt het collectief zich op het behoud van de Limmer Linten, de verkeersafwikkeling en de sociale cohesie in het dorp.

Het collectief werkt op een constructieve manier mee aan de planontwikkelingen, maar lijkt weinig gehoor te krijgen voor de daadwerkelijke opvolging van hun verzoeken. Dat trekt CKenG zich aan. Deze partij bracht eerder het probleem van het te kort op kleine woningen van oudere mensen bouwen van de nieuwbouw, onder de aandacht via oud-wethouder Leo van Schoonhoven. Na een aantal artikelen – over dit door een aantal raadsfracties erkend als ‘groot probleem’  – is door bestuur en projectontwikkelaar tot een bevredigende oplossing gekomen.

Dat is prettig voor de betrokkenen. Maar achteraf oplossen van problemen lijkt CKenG meer emoties en ellende te kosten dan voorkomen van problemen. En dat is nu juist wat de Inspraakcollectief ook wil. Vandaar dat onze fractie een motie heeft ingediend om het Inspraakcollectief meer zeggenschap te geven. CKenG wil een eenvoudige oplossing door per bouwvlek een afvaardiging uit het collectief samen te stellen. Door per bouwvlek echte inspraak te creëren overlegt de gemeente met de echte ervaringsdeskundigen. En praat de gemeente met de echt betrokkenen. Het zijn immers hun woningen, uitzicht en kwaliteit van leven die in geding komen als er onnodige fouten gemaakt worden. Komende donderdag stemt de raad over de motie. CKenG hoopt en verwacht dat een meerderheid de redelijkheid van de inspraak – niet alleen praten en aanhoren- maar: luisteren en aanpassen van de plannen, aangenomen wordt. Dat zou betekenen dat iedere inwoner weer een stapje dichterbij een harmonieuze oplossing komt.

Fractievoorzitter Roel Beems: ‘Nieuw bouwen is volgens CKenG prima, maar dan wel met respect voor en rekening houdend met de wensen van onze bestaande inwoners. Dat wil niet zeggen dat altijd al hun ideeën kunnen worden doorgevoerd, maar het begint met er serieus naar te luisteren. De raad van Castricum is een groot voorstander van  burgerparticipatie dus we gaan er als lokale partij vanuit dat dit – vooral voor inwoners van Limmen in het Zandzoom gebied – belangrijke voorstel er door komt. Na donderdagavond 20 juli weten we meer!’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *