Moties CKenG laten fracties kleur bekennen in zwembaddossier

De gemeenteraad van Castricum praat al jaren over de toekomst van het zwembad. De Witte Brug is verouderd en aan vervanging toe. De faciliteiten zijn niet meer van deze tijd, het energieverbruik is hoog en het bad is te klein voor wedstrijden. De Raad ziet op de huidige locatie graag woningbouw en besloot in 2016 tot een onderzoek om een nieuwe zwemvoorziening te realiseren op sportpark Noord-End.

Het onderzoek door bureau Olco is inmiddels afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd. De definitieve besluitvorming verloopt echter trager dan verwacht. Dat heeft vooral te maken met de complexheid van het dossier. Elke stap of aanpassing heeft invloed op andere onderdelen en de financiën. Door de vertraging dreigen de bouwkosten op te lopen. Elk jaar vertraging drijft de investering, en daarmee de jaarlijkse kapitaallasten, omhoog met 8 tot 12 procent. CKenG vindt dat de Raad zijn verantwoordelijkheid moet nemen en nu moet gaan toewerken naar besluitvorming. Dan nog duurt het een aantal jaren voordat de eerste bezoekers een duik in het nieuwe zwembad kunnen nemen.

Elf moties om thema’s inzichtelijk te maken

CKenG heeft daarom gekozen voor het vereenvoudigen van het dossier. Belangrijke thema’s zijn losgekoppeld en ieder voor zich in een motie ondergebracht. Zo moeten alle fracties zich uitspreken over al deze thema’s. Omdat elke fractie zijn achtergrond en overtuiging heeft, ligt het voor de hand dat het ‘kleur bekennen’ zal gebeuren in steeds wisselende samenstellingen. Het helpt het College om inzichtelijk te krijgen waar het Raadsvoorstel moet worden aangepast voordat het rijp is voor besluitvorming. Het gaat om 11 moties over de volgende onderwerpen:

 1. Een openbaar, overdekt zwembad is een basisvoorziening.
 2. Tot nu toe gemaakte onderzoekskosten moeten leiden tot een besluit.
 3. De relatie van het zwembad tot wat er in het Raadsprogramma afgesproken is.
 4. De afmetingen van het bad en tijdelijke dispensatie voor zwemvereniging Aquafit.
 5. Extra middelen voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.
 6. Verhoging toeristenbelasting om het nieuwe zwembad te kunnen exploiteren.
 7. Gelijktrekken van de subsidie voor bibliotheek en zwembad.
 8. Onderzoek naar gemeentegrens-overschrijdende zwembadbezoekers.
 9. De opdracht tot vergelijkend onderzoek met gemeenten van vergelijkbare omvang.
 10. Meer duidelijkheid over de effecten van verandering in de BTW-wetgeving.
 11. Het opsplitsen van locatie-gebonden kosten naar werkelijke extra kosten en kosten die sowieso gemaakt moeten worden.

Voor de moties 5 en 7 heeft CKenG meerdere versies ingediend. Als 5a het niet haalt, brengt de fractie 5b in stemming. Als ook die versie niet op een meerderheid zou kunnen rekenen, volgt 5c. De behandeling van de moties vindt plaats op dinsdagavond 21 mei. Naar verwachting zal er begin juni over worden gestemd. In de aanloop naar de behandeling zullen wij alle moties de komende dagen op de website plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *