Nieuw zwembad op sportpark Noord-End komt eindelijk definitief in zicht

Na ruim acht jaar van voorbereiding werken we nu toe naar het moment dat de Raad van Castricum een besluit gaat nemen over de toekomst van de zwemvoorziening in onze gemeente. Het voordeel van zo’n lange aanvliegroute is dat alle opties en mogelijkheden uitputtend op een rijtje zijn gezet en onderzocht zijn geweest. Zo hebben we de afgelopen honderd maanden in de Raadzaal grote zwembaden met de meest extreme voorzieningen voorbij zien komen, maar ook kleine zwembaden helemaal zonder voorzieningen. Wij hebben in die honderd maanden samenwerking met Heiloo en Bergen voorbij zien komen, met Heiloo maar zonder Bergen en ook zonder beide andere gemeenten. Wij hebben koppelingen gezien met andere sportvoorzieningen en zonder andere sportvoorzieningen.

Steeds maar wachten met het nemen van een toekomstbestendig besluit heeft ook grote nadelen:

  1. Sinds de start van de verkenning zijn er in 2014 en 2018 verkiezingen geweest, waardoor er steeds een andere samenstelling van de Raad en woordvoerder namens fracties zich met het zwemdossier bezighoudt. Inmiddels zijn de afgelopen honderd maanden zijn al vier verschillende wethouders verantwoordelijk geweest voor het project;
  2. De Raad heeft in een eerdere fase richtinggevende besluiten genomen, die om wat voor reden dan ook niet worden gerespecteerd door raadsleden die nieuw tot de fracties zijn toegetreden: ik doel met name op de genomen besluiten van 8 december 2016, van 20 april 2017 en van 9 november 2017 ten aanzien van het zoekgebied, het projectplan en de varianten;
  3. Door het finale besluit steeds maar uit te stellen, lopen de bouwkosten alsmaar op. Het college spreekt in zijn voorstel over een kostenstijging van 11,7% voor de periode januari 2018 t/m december 2019 en verwacht nog eens 8% stijging in de komende 2,5 jaar. Door het getreuzel van de Raad lopen de kosten dus op met zeven cijferige bedragen, waarna sommige fracties ineens zeggen dat het allemaal te duur wordt;
  4. In de tussentijd verkeren belanghebbenden in onzekerheid en worden ook groot onderhoud en renovatie van de Witte Brug uitgesteld in afwachting van de dingen die komen gaan.

Na 100 maanden besluit over de zwemvoorziening

CKenG vindt dat we na honderd maanden een keer vooruit gaan bewegen. Het is tijd dat wij de gemeente Castricum gaan inrichten voor de volgende generatie. Daar heeft onze fractie vorige week, tijdens onze bijdrage aan de Begroting, ook al het nodige over gezegd. Een gemeente van ruim 36.000 inwoners, waaronder veel jeugd die moet leren zwemmen en steeds meer senioren die moeten bewegen, dient de beschikking te hebben over een eigentijdse zwemvoorziening. Een gemeente met zee, strand, het Alkmaardermeer en veel water in sloten dient ervoor te zorgen dat zijn inwoners leren zwemmen in een eigentijdse zwemvoorziening. En een gemeente met een eigen Reddingsbrigade en een actieve zwem- en waterpoloclub dient zijn verengingen te faciliteren in de vorm van een eigentijdse zwemvoorziening.

De lange aanvliegroute heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er nu een voorstel ligt waar gedegen over is nagedacht, wat stevig onderzocht is, wat de steun en financiële dekking heeft van het college en dat een grote stap is op weg naar de besluiten die de Raad zo langzamerhand kan gaan nemen. De modulaire aanpak die nu wordt voorgesteld gaat weliswaar niet zover als de fracties eerder met elkaar in het Raadsprogramma hadden afgesproken, maar biedt die einduitkomst nu in fasen en met enige jaren vertraging. Dat gaat dus de goede kant op.

De feitelijke keuze bestaat uit drie opties:

  1. Het huidige bad wordt gerenoveerd, en kan dan tegen hoge kosten dan nog een aantal jaren mee. Als de Raad voor deze optie zou kiezen, dan is het business as usual en wordt de hete aardappel doorgeschoven naar de gemeenteraad die in de periode tussen 2030 en 2034 een herhaling van de debatten gaat doen die wij de afgelopen honderd maanden hebben gevoerd.
  2. Regeren is vooruitzien: als de raadsleden doen waarvoor zij door kiezers zijn gemandateerd, dan durven zij ook besluiten te nemen die verder strekken dan alleen het lopende kalenderjaar. Als de Raad kiest voor deze optie, dan worden de voorzieningen Castricum toekomstbestendig ingericht en ontstaat bovendien de ruimte om na sloop van het huidige in 2024 aan de Rensdorpstraat circa 60 woningen te realiseren, waarmee in een goede mix van koop en sociale huur in ongeveer 15% van de huidige urgente behoefte wordt voorzien. Als De Witte Brug op die plaats blijft staan, kun je die woningen daar natuurlijk niet realiseren.
  3. De derde optie is helemaal stoppen met een zwemvoorziening. Dan zeggen we gewoon tegen onze inwoners: gaan maar in Alkmaar of Beverwijk leren zwemmen, recreëren of je thuiswedstrijden doen. Die optie kost bijna niets, maar dan heb je ook niets. In dat geval kun je ook de stekker trekken uit de bibliotheek en uit Toonbeeld.

Het oorspronkelijke budget is sowieso niet toereikend

CKenG vindt dat er feitelijk geen redenen meer zijn waarom de Raad niet zou instemmen met het voorstel dat het college doet. Een toekomstbestendige zwemvoorziening op Noord-End biedt synergievoordelen met onderwijs en andere sporten, kan worden gecombineerd met een onderkomen voor medische en paramedische voorzieningen, biedt de ideale ligging voor inwoners uit de kernen Limmen, Akersloot, Castricum en Bakkum én maakt ruimte voor 60 nieuwe woningen.

Daar komt bij dat 568.000 euro die eerder als jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de zwemvoorziening in zowel het geval van renovatie van De Witte Brug áls in het geval van nieuwbouw op Noord-End niet toereikend blijft. In het eerste geval bedraagt het tekort 175.000 euro per jaar, in het tweede geval is dat 269.000 euro per jaar. Dat is een verschil van 94.000 euro per jaar. Laten ons dat bedrag nu eens analyseren.

  1. Van het verschil wordt een bedrag van 35.000 euro veroorzaakt doordat de Raad eerder aan het nieuwe bad hogere duurzaamheidseisen heeft gesteld dan aan het huidige bad. In totaal gaat leidt dat tot een extra investering aan de voorkant van 890.000 euro. Dat is 7,1% van de totale investering. Als we dat percentage loslaten op de jaarlijkse kapitaallasten van 499.000 dan gaat het dus om 35.000 euro per jaar. CKenG vindt dat als de Raad extra eisen stelt, de Raad ook bereid moet zijn om daar extra geld voor ter beschikking te stellen, vanuit welke dekking dan ook. Alternatief is om de extra eisen te strepen, dan wordt het verschil met één streep teruggebracht naar nog maar 59.000 euro.
  2. De tweede component betreft het verschil in inschatting van de personeelskosten tussen enerzijds bureau Olco en anderzijds de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad Castricum. Daarbij baseert Olco zich op landelijke kengetallen en de initiatiefgroep zich op de efficiëncyvoordelen die zij verwachten in een slimmer gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Volgens dit document d.d. 10 mei 2019 gaat het hierbij om 41.000 euro per jaar.
  3. Na aftrek van component 1 en component 2 blijft er nog een verschil over van slechts 18.000 euro per jaar. Natuurlijk valt dit boven de eerder gesteld grens van 568.000, maar nu de raad instemt met het amendement om voor alle subsidieontvangers in onze gemeente de cao-effecten te gaan compenseren, en dit voor de zwemvoorziening in Castricum gaat om een bedrag van 20.000 euro in de komende drie jaar, zal die 568.000 sowieso organisch opgetrokken zijn naar 588.000 op het moment dat het nieuwe zwembad gerealiseerd zal zijn.

Geen redenen meer om niet positief te besluiten

Nu met deze toelichting ook de financiële component is weggepoetst kunnen de fracties die eerst nog een voorbehoud maakten ten aanzien van de realisatie van een nieuwe zwemvoorziening hun eerdere twijfels aan de kant zetten. Er is geen enkele reden meer te bedenken waarom wij als raad niet positief zouden kunnen besluiten over het voorstel van het college dat nu voorligt. Want willen die fracties dan werkelijk de verantwoordelijkheid nemen voor de beperkte mogelijkheden tot verduurzaming van het huidige bad? Willen die fracties werkelijk de zwemvereniging en waterpolo wegjagen, omdat de zwembond de dispensatie niet meer zal verlengen? Willen die fracties werkelijk de realisatie van 60 nieuwe woningen aan de Rensdorpstraat blokkeren? En waar moeten die 60 nieuwe woningen volgens deze fracties dan wél worden neergezet? En willen deze fracties werkelijk verantwoordelijk zijn voor de kapitaalvernietiging die altijd gemoeid gaat met het opknappen van iets ouds, terwijl je op termijn toch moet geloven aan iets nieuws?

CKenG kan zich dat niet voorstellen. Het is jammer dat de motie met betrekking tot het benchmarkonderzoek in andere gemeenten wat lichtzinnig door het college is opgepakt een feitelijk totaaloverzicht geen deel uitmaakt van de stukken. Want CKenG heeft namelijk wél bestudeerd hoe 15 andere gemeenten, met een vergelijkbaar aantal inwoners als Castricum, die óók een zwembad van 40 jaar oud hadden en die voor dezelfde afweging stonden als wij, alle 15 tot de conclusie zijn gekomen dat nieuwbouw slimmer is dan renovatie. In Castricum zijn wij niet eerder zo ver op weg geweest om meerdere uitdagingen tegelijk op te pakken en tot een integrale oplossing te brengen. Laten we deze kans en dit momentum niet voorbij laten gaan. Voor onze fractie staat het als een paal boven zwemwater dat er de komende weken een klap moet worden gegeven op dit voorlopige besluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *