Noodfonds voor bedrijven en verenigingen op initiatief van CKenG

Corona is een probleem van ons allemaal, en alleen samen kunnen we werken aan oplossingen. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar mensen die fysiek door het COVID-19 virus zijn getroffen, naar hun familieleden, vrienden en, helaas ook in Castricum, naar hun nabestaanden. Zorgmedewerkers leveren, in alle facetten en onder moeilijke omstandigheden, een ongelooflijke prestatie om het lijden van patiënten te beperken en ze zo goed als mogelijk te laten herstellen.

Maar inmiddels is er ook sprake van een groeiende groep mensen die niet fysiek, maar financieel door het virus zijn geveld. Zij worden onevenredig hard getroffen in hun kassa of portemonnee. Dan hebben we het niet over ambtenaren of medewerkers van grote banken. Zij krijgen aan het eind de maand hun salaris toch wel overgemaakt. Dat is nu het geval en over drie jaar nog steeds. Wij hebben het ook niet over een beperkt aantal bedrijven dat nog steeds goed draait, of als gevolg van de crisis zelfs beter dan ooit.

Nee, integendeel. CKenG vraagt samen met de mede-indieners van deze motie aandacht voor de situatie in het Midden en Kleinbedrijf en het verenigingsleven. Aandacht voor de horeca die geen gasten meer mag ontvangen. Voor kappers en schoonheidsspecialisten, die noodgedwongen gesloten zijn. Voor de voetbalclub, waar de kantine op slot zit, maar waar nog wel de trainer en de huur van de velden moet worden betaald.

Allemaal voorbeelden van getroffen Castricummers, waar de inkomsten de afgelopen weken helemaal zijn opgedroogd maar de kosten gewoon doorlopen. Castricummers die al vijf weken, sinds de eerste overheidsmaatregelen werden afgekondigd, hele nachten wakker liggen. Castricummers die hun eigen spaarcenten in hun bedrijf of vereniging stoppen om de boel maar overeind te houden. Castricummers die zich realiseren dat ze dit maar kort vol kunnen houden, in de wetenschap dat het dan definitief ophoudt.

Al vroeg in de crisis heeft het Rijk maatregelen ter compensatie aangeboden. Maar deze maatregelen zien alleen op de component van de loonkosten. Hoewel dat vanuit het in standhouden van werkgelegenheid te begrijpen valt, hebben veel bedrijven andere kosten- posten die niet worden gecompenseerd. Denk daarbij aan huren, hypotheken, wagenparken, machineparken, voorraden en verzekeringspremies.

En, natuurlijk ook de lokale belastingen, heffingen en andere kosten die hen door gemeenten in rekening worden gebracht. Precies dat is waar onze verantwoordelijkheid zich aandient. Waar college en gemeenteraad samen kunnen bepalen wat wij kunnen doen om de pijn bij het MKB, de horeca en verenigingen te verzachten. De voorliggende motie roept het college en de gemeenteraad op om deze verantwoordelijkheid op te pakken en op korte termijn duidelijkheid te bieden over waar de gemeente Castricum toe in staat is.

Er zijn meerdere richtingen waaraan gedacht kan worden:

– uitstel of afstel van de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing

– uitstel of afstel van precariorechten en leges

– uitstel of afstel van huren en pachten

– denk ook aan maatregelen die geen geld kosten, maar alleen medewerking vragen; gedacht kan daarbij worden aan aangepaste openingstijden of ruimere mogelijkheden voor terrassen, nu de horeca wordt gevraagd om zich voor te bereiden op de 1,5 meter samenleving.

Eerder heeft het college aangegeven soepel en ruimhartig te willen zijn. Dat is een goede eerste stap. De gemeente kan zich dat gelukkig ook veroorloven, nu Castricum financieel gezond is en recent het vermogen nog verder heeft versterkt. Omdat de meeste bedrijven en verenigingen naar verwachting langere tijd nodig zullen hebben om tijdens en na de crisis uit het financiële dal te klauteren, lijkt kwijtschelding over 2020 een meer realistische optie dan uitstel.

De indieners van de motie roepen het College om zo snel als mogelijk een overzicht op te stellen van de ondersteuning die onze gemeente kan bieden. Gaat u vooral kijken bij andere gemeenten die al een noodfonds hebben ingesteld, is ons idee. Wij zijn blij met wat B&W zeggen in het pre-advies. Dat is een tweede goede stap. Maak haast en breng in kaart wat het gaat kosten om bij te dragen aan het voortbestaan van verenigingen, kleine bedrijven, maar ook van de werkgelegenheid, sociale cohesie en levendigheid die daarmee gemoeid is.

De motie is donderdagavond 23 april unaniem aangenomen in de Raad. Het College gaat nu het gevraagde voorstel uitwerken en uiterlijk op 11 mei voorleggen. Het is de bedoeling dat de Raad er dan donderdag 14 mei een besluit over kan nemen. Op initiatief van CKenG gloort er nu gelukkig wat licht aan het eind van de lokale tunnel. Want Corona is een probleem van ons allemaal, en alleen samen kunnen we werken aan oplossingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *