Op weg naar 2040 – Castricum heeft visie, lef, energie en spierballen nodig

Vandaag zijn de verkiezingen. Circa 28.500 stemgerechtigden in Castricum kiezen een nieuwe gemeenteraad. Daarna zal er een coalitie en een nieuw College worden samengesteld. Uit veel gesprekken die wij de afgelopen periode hebben gevoerd, komt naar voren dat inwoners vinden dat het gemeentebestuur van Castricum visie, lef, energie en spierballen nodig heeft. Dat besluiten niet eindeloos worden uitgesteld, maar dat er beweging komt in dossiers die nu al jaren op slot zitten.

Langetermijnvisie op weg naar 2040

Het bevreemdt veel inwoners dat het gemeentebestuur werkt zonder een stip op de horizon. Weliswaar wordt van tijd tot tijd verwezen naar de visie ‘Buitengewoon Castricum’, maar die visie begint tekenen van gedateerdheid te vertonen en zoomt vooral in op de behoudende aspecten. Andere gemeenten met hetzelfde aantal inwoners als de onze, zoals Tiel en Coevorden, kenmerken zich door veel meer ambitie. Met een duidelijk toekomstbeeld op het gebied van infrastructuur, lokale economie en werkgelegenheid, ontwikkeling en woningbouw.

CKenG vindt dat Castricum zich moet voorbereiden op de komende decennia en de volgende generatie. Door een langere termijn te overzien dan de 48 maanden die Raad en College op hun post zitten. Dus projecten beoordelen op hun effecten, exploitatiekosten en inverdienkansen in plaats van alleen maar naar de voorkant te kijken. De laatste grote besluiten in onze gemeente dateren alweer van 2008 (nieuw gemeentehuis), 2010 (Limmen Zandzoom) en 2015 (BUCH). Sindsdien zijn eigenlijk alleen de wettelijke taken uitgevoerd en is er vooral op de winkel gepast.

Bestuurders met lef en spierballen

Het valt op dat het huidig College zijn gang kan gaan binnen het gemeentehuis, omdat het blind gesteund wordt door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GDB. Goede én slechte besluiten passeren de Raad omdat gebruik wordt gemaakt van de getalsmatige meerderheid: de helft plus één. Maar zodra de wethouders buiten het gemeentehuis op pad moeten om de belangen van onze inwoners, ondernemers en verenigingen te behartigen, komen zij steevast met lege handen thuis.

CKenG vindt het tijd voor meer lef en meer spierballen. Begin met een cursus onderhandelingstechniek en gooi veel meer PK’s in de gesprekken met Provincie, NS, ProRail, BUCH, gemeenschappelijke regelingen en het Hoogheemraadschap. Met excuses als ‘ze willen het niet’ en ‘daar gaan wij niet over’ komen we nergens. Als je op weg naar 2040 resultaten wilt boeken buiten de deur, dan moet je aan de bak! Met krachtige bestuurders, die je voor een boodschap de gemeente uit kunt sturen. En communiceer dan ook eerlijk en transparant over die gesprekken met andere partijen. Pappen en nathouden is niet de manier om met onze betrokken inwoners om te gaan.

Nieuwe energie in het gemeentehuis

De nieuwe Gemeenteraad heeft na aanstaande woensdag ook een belangrijke taak: de stroperigheid moet uit de besluitvorming. Het oude postkantoor en het Kooiplein (deels) staan al acht jaar leeg, het strandplateau is al jaren aan het verpauperen, inwoners staan al jaren stil voor de probleemoverweg en het duurt al jaren voordat er een besluit over het nieuwe zwembad wordt genomen. Dat valt niet uit te leggen.

CKenG vertrouwt erop dat de uitslag van de verkiezingen op 21 maart bij zal dragen aan nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad. Dat nieuwe raadsleden voor nieuwe energie zullen zorgen. En dat Castricum vooruit gaat bewegen waar het jarenlang heeft stilgestaan. Op weg naar 2040.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *