Raad gaat Zandzoom bespreken – voorstel CKenG aangenomen

Goed nieuws voor de bezorgde bewoners in het Zandzoom-gebied, die zijn verenigd in het Inspraakcollectief dat recent 84 brieven heeft aangeboden aan het gemeentebestuur. De fractievoorzitters in de Raad hebben donderdag ingestemd met een voorstel van CKenG om alle zaken die betrekking hebben op dit ontwikkelplan opnieuw te bekijken. Daar is alle aanleiding toe. Onze fractie zet die graag uiteen.

Ontwikkelbedrijf De Limmer Strandwal

De Raad heeft zich de afgelopen jaren ingezet om meer zeggenschap te krijgen in deelnemingen. Nu is er een deelneming waar de gemeente Castricum een belang heeft van 50% en daar praten wij helemaal niet over, of slechts in alle beslotenheid. In 2010 is namelijk, samen met het vastgoedbedrijf van de firma Driessen, een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) opgericht onder de naam Ontwikkelbedrijf De Limmer Strandwal CV. De GEM ontwikkelt de inbreilocaties in Limmen Zandzoom. In het kader van de onderhandelingspositie kan het wenselijk zijn om in enige mate, en dan nog slechts voor beperkte tijd, geheimhouding van sommige zaken te betrachten. Na verloop van tijd zijn de onderhandelingen echter afgerond, en kunnen de zaken verder in openbaarheid worden besproken. Bovendien zijn, voor zover wij weten, alle benodigde grondposities inmiddels verworven door Driessen, dan wel door de gemeente.

Het is in deze casus onduidelijk wat geheim was, wat geheim is en wat nog geheim moet blijven. En waarom. Vanuit onze controlerende taak willen wij daar inzicht in hebben. Bovendien is het gebruikelijk dat jaarrekeningen van deelnemingen met de Raad worden gedeeld. Dat delen is in het geval van deze GEM nog niet gebeurd. De Raad heeft daarom geen zicht op de ontwikkeling van de financiële positie van de deelneming en is ook niet in staat om de risico’s te toetsen. Onze fractie heeft via een andere route stukken verzameld en heeft naar aanleiding daarvan de nodige vragen.

Regionaal Actieprogramma Wonen

Inmiddels is op 26 januari jl. aan de Raad het Regionaal Actieprogramma Wonen gepresenteerd, waarbij de behoefte aan woningen in 2027 aan de orde kwam en de werking van de zgn. ‘Ladder’ is toegelicht. Uit de presentatie bleek dat alleen al het aantal te bouwen woningen in Zandzoom het contigent overstijgt waar de komende 10 jaar behoefte aan is, terwijl er elders in onze gemeente ook nog sprake is van andere inbreilocaties. Wanneer inwoners zouden procederen tegen plannen van de gemeente is dat voor de Raad van State een belangrijke reden om hen in het gelijk te stellen, zo liet de woordvoerder van de STEC Groep aan onze Raadsleden weten. Eerder deze week werd bekend dat de gemeente een zaak heeft verloren bij de Raad van State die ook betrekking had op Limmen Zandzoom.

De problemen met nieuwbouw die bestaande bewoners in Zandzoom ondervinden, hebben vooral te maken met het ‘doorbouwen’ tot aan hun erfgrens. Met de kennis van nu kan de Raad zich afvragen of ‘de laatste woning in een rijtje van 12 eigenlijk wel nodig is’, of dat 11 woningen in dat rijtje ook zouden volstaan. Daarmee kan mogelijk derving van levensvreugd worden voorkomen, als ook waardevermindering van bestaande woningen en door de gemeente te lijden planschade en verloren procedures bij de Raad van State.

De Raad dient te weten wat de financiële consequenties van een lager contingent voor de GEM, en daarmee voor de gemeente, zouden zijn. Nu ontbreekt dat inzicht, terwijl wij het wel hebben over een 50% deelneming en andere belangrijke zaken, zoals de omgang met onze inwoners en de kosten van de aansluiting A9.

Raadsvergadering over Limmen Zandzoom

De fractie van CKenG heeft aan de Raad voorgesteld om een vergadering van twee uur te agenderen waarin al deze onderwerpen in relatie tot elkaar aan de orde komen, dus:

  • Alle Zandzoom-stukken tot nu toe
  • Overzicht van geheimhouding (inclusief advies griffie)
  • Jaarrekeningen van de GEM
  • Regionaal Actieprogramma Wonen
  • Status up-date aansluiting A9

De fractievoorzitters hebben nu met ons voorstel ingestemd. De avond over Limmen Zandzoom zal plaatsvinden in maart en wij zullen zo spoedig mogelijk de datum laten weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *