Raadsprogramma in zicht – Informateur oriënteert zich op Collegevorming

Vertegenwoordigers van de 10 fracties in de gemeenteraad van Castricum hebben dinsdagavond overeenstemming bereikt over de speerpunten die in het Raadsprogramma moeten worden opgenomen. Dit zijn de punten waaraan op dit moment het meeste belang wordt gehecht door een meerderheid van de partijen. Hiertoe is een gewogen telling gehanteerd. Het aantal zetels dat een partij heeft behaald tijdens de verkiezingen op 21 maart telt mee in de beoordeling of een speerpunt al dan niet wordt opgenomen. Daarbij zijn wisselende samenstellingen mogelijk, waarbij dus ook rekening is gehouden met de inbreng van partijen die straks geen deel uit zullen maken van het College.

De volgende stap is dat informateur Gerrit Westerink, de griffie en de ambtelijke ondersteuning het Raadsprogramma gaan uitschrijven. Dat zal de komende twee weken, tijdens het reces in mei, gebeuren. De verwachting is dat het conceptprogramma bij de volgende bijeenkomst kan worden besproken. CKenG vertrouwt erop dat de snelheid in het proces blijft, dus dat het programma tijdens de bespreking ook daadwerkelijk bij stemming kan worden aangenomen.

Informateur gaat 1:1 gesprekken voeren

Verder is afgesproken dat de informateur op korte termijn in gesprek gaat met vertegenwoordigers van alle fracties om zich te oriënteren op de vraag hoe met de collegevorming moet worden omgegaan. Dit zal gebeuren in 1:1 gesprekken, waarin de partijen kunnen aangeven hoe zij denken over de mogelijke samenwerking met andere partijen en over wethoudersprofielen. De informateur zal in de volgende gezamenlijke bijeenkomst met alle 10 de fracties zijn bevindingen terugkoppelen. Vanaf dan moet doorgepakt kunnen worden, zodat het proces wat CKenG betreft in ieder geval in de maand mei tot afronding zal komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *