Randvoorwaarden ‘vergeten’ bij plan ‘De Skulper’ in Akersloot

In de toenmalige gemeente Akersloot zijn destijds stedenbouwkundige voorwaarden gesteld met betrekking tot de herontwikkeling van het terrein ‘Ruigewaard’ (de zogenaamde kalkovens, raadsbesluit 18-12-2001). Punten waren onder andere:

  • De oeverzone aan het Alkmaardermeer dient volledig als openbaar gebied te worden ingericht;
  • ‘t Stet dient, evenals de aangrenzende oeverzone, verkeersluw (slechts fiets- en voetgangersverkeer) te worden ontwikkeld;
  • De Noord wordt de hoofdontsluiting van het gebied;
  • In het plangebied mogen maximaal 22 grondgebonden woningen worden gebouwd.

In de thans voorliggende plannen voor het project ‘De Skulper’ lijken deze randvoorwaarden te zijn ‘vergeten’. In verband met de lopende discussie in de gemeenteraad heeft CKenG daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

  1. Werden de in 2001 geformuleerde randvoorwaarden, raadsbesluit 18-12-2001, bij de herontwikkeling van het terrein ‘Ruigewaard’  betrokken bij de opstelling van de huidige plannen, genaamd project ‘De Skulper’?
  2. Is het b. en w. bekend dat het destijds ontwikkelde plan zonder enig bezwaar de instemming had van de terreineigenaar en bewoners van de Molenbuurt in Akersloot?
  3. Is het college bereid nader overleg te voeren met de huidige planontwikkelaar met als inzet genoemd ontwikkelingsplan uit 2011?

Het college heeft 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *