Rood en de 3S’ ontslaan Pelzer en Van Schoonhoven

Een zwarte avond in de geschiedenis van de Castricumse politiek. Het kille kwartet Rood, Swart, Schijf en Steeman heeft de weg geplaveid voor hun eigen aantreden. Daarvoor moesten zij eerst de wethouders Ans Pelzer en Leo van Schoonhoven naar huis sturen. Over het functioneren van beide wethouders bestond geen enkele twijfel, zo moesten ook de initiatiefnemers erkennen. Ze zaten gewoon in de weg.

De nieuwe trend: naar niemand luisteren

Eigenlijk hadden VVD, D66, CDA en GDB helemaal geen trek in een debat over de bestuurscrisis. De avond begon met een verzoek van twee inwoners om te mogen inspreken. Voor alle duidelijkheid: inwoners zijn de mensen voor wie wij ons raadswerk doen. Het verzoek werd door Rood en de 3S’ bot afgewezen. Ook vonden zij de discussie over de rol van de burgemeester zonde van de tijd. Op het moment dat CKenG-wethouder Leo van Schoonhoven aan het woord kwam, maakte ‘Christen Democraat’ Swart duidelijk dat het niet de bedoeling is om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.

Geheel in stijl verdween ook het verzoek van raadslid Ron de Haan, om een raadsenquête te houden om de oorzaken van alle ellende te achterhalen, door toedoen van de samenzweerders in de prullenmand. Het ging hen maar om één ding: zelf op het pluche gaan zitten. Daarvoor werden alle middelen uit de kast gehaald. Eerst een motie van wantrouwen en, toen de wethouders nog steeds weigerden om op te stappen, een ontslagbesluit. Beide initiatieven werden aangenomen met 12 tegen 11. Weinig verrassend gezien de kadaverdiscipline die de heren eisen binnen hun fracties.

Verzoek tot vernietiging van besluit

Volgens artikel 2:4 van de Algemene bestuurswet (Abw) en artikel 28 van de Gemeentewet mogen raadsleden op zichzelf stemmen, wanneer zij worden voorgedragen als wethouder. Artikel 28 zegt evenwel ook dat een lid van de raad niet deelneemt aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of persoonlijk aangaat. Dat is in Castricum aan de orde. En dan gaat het niet om de benoeming van wethouders, maar juist over het ontslagbesluit van de zittende wethouders dat daaraan vooraf gaat. Door ‘zich niet te verschonen’ en mee te stemmen over dat besluit hebben Rood, Swart, Schijf en Steeman namelijk voorgesorteerd op een verbetering van hun persoonlijke positie. Dat was niet van toepassing geweest wanneer zij een ander partijlid dan zichzelf naar voren hadden geschoven voor de positie van wethouder.

Het is in deze casus uitdrukkelijk zichtbaar en meer dan aannemelijk dat de vier fractievoorzitters de besluitvorming daadwerkelijk hebben beïnvloed. Dit hebben zij gedaan door zich in de discussie te mengen, moties in te dienen en door zich in of buiten de fractie daadwerkelijk met de meningsvorming bezig te houden. Er waren immers ook alternatieven om uit de bestuurscrisis te komen, zoals de vorming van een zakencollege of het alsnog herstellen van de eerder vastgelopen coalitie. Raadslid Aart Waterman van GroenLinks heeft daarom laten weten het besluit op grond van artikel 273 van de Gemeentewet voor te dragen voor vernietiging.

De bal ligt bij de burgemeester

De wet zegt dat “het besluit ten aanzien waarvan het eerste lid toepassing heeft gevonden, wordt niet of niet verder uitgevoerd, voordat van Onze Minister wie het aangaat de mededeling is ontvangen, dat voor schorsing of vernietiging geen redenen bestaan. Indien het besluit niet binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van de burgemeester is geschorst of vernietigd, wordt het uitgevoerd”.

Burgemeester Mans zal het verzoek tot vernietiging nu in behandeling moeten nemen. Doet hij dat niet, dan werkt hij indirect mee aan de schaamteloze zelfverrijking door Rood en de 3S’. Doet hij dat wel, dan kan het besluit (tot de Minister de zaak heeft beoordeeld) niet worden uitgevoerd. In dat geval kunnen er donderdag géén vier nieuwe wethouders worden benoemd en geïnstalleerd, aangezien de zittende wethouders dan formeel nog gewoon in functie zijn en Castricum daarmee boven zijn toegestane quotum aan bestuurders uitkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *