Rood laat het toerisme in Castricum niet bloeien

Het is tijd voor de voorjaarsbloeiers. Dit weekend begint de krokusvakantie en om ons heen schieten de sneeuwklokjes uit de grond. Het zou mooi zijn als het Toerisme in ons ‘bollendorp’ ook zo’n groei zou doormaken. Gisteren werd daarom in de gemeenteraad opnieuw over de strategienota gesproken. Helaas liep de behandeling wederom op een teleurstelling uit.

De reactie van wethouder Rood

Twee weken geleden hadden de verschillende fracties al aangegeven hoe zij tegen de nota aankijken. Volg de link om de bijdrage van CKenG te lezen. Omdat er op 2 februari geen tijd meer over was, heeft wethouder Kees Rood (VVD) schriftelijk daarop gereageerd. Hij deed dat door zijn aantekeningen van de vergadering in een Excel-document van commentaar te voorzien. Dat document is inmiddels aan de Raad toegestuurd en het geeft een onthullend beeld hoe Rood de bijdrage van de fracties heeft beluisterd en geïnterpreteerd. Het komt erop neer dat elke inbreng die creatief of ambitieus is door hem wordt gebagatelliseerd.

Neem nu de reactie van de wethouder op het voorstel van raadslid Ron de Haan om onze gemeente om te dopen tot ‘Castricum aan Zee’. De Haan had van de VNG bevestigd gekregen dat dit kon en bij de ANWB een offerte opgevraagd voor aanpassing van de borden langs de weg. In plaats van inspiratie uit dit voorstel te halen zegt Rood in het Noordhollands Dagblad dat hij het ‘ridicuul’ vindt, wat zoveel betekent als belachelijk, bespottelijk, idioot en lachwekkend. De wethouder zet De Haan in de krant weg als de dorpsgek van Castricum.

Moties en amendementen

In hetzelfde artikel krijgt ook CKenG een veeg uit de pan. Het visiedocument dat onze voormalig wethouder Leo van Schoonhoven in de de zomer van 2015 heeft opgesteld (‘Passen op de winkel of stip op de horizon’) bevat 31 hoofdstukken en 122 pagina’s, maar Rood beperkt zich in het NHD tot de opmerking dat ‘CKenG grote feesten op het strand wil die het absorptievermogen van het dorp te boven gaan’. Daar spreekt een grote bestuurlijke arrogantie uit en een totaal gebrek aan respect voor mensen die het beste met Castricum voor hebben. Rood zit er dan ook niet voor hen, maar vooral voor zichzelf.

Om toch nog wat beweging te krijgen in de roestige en vastgelopen fietsketting die deze strategienota is, zal CKenG dus moties en amendementen in moeten dienen. Het eerste amendement ziet op het borgen in de nota van hetgeen de Raad al op 6 december 2012 heeft besloten. Dat amendement treft u hier aan. De komende periode zullen wij ook de moties online plaatsen. Zonder de inspanningen van onze fractie vindt er de komende jaren simpelweg helemaal geen toeristische ontwikkeling plaats in Castricum en komt van alle voorjaarsbloeiers slechts één narcis uit de grond omhoog. Of is narcist misschien een betere naam?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *