Sommige lokale politici vinden zichzelf belangrijker dan de inwoners

De laatste vergadering van 2013 in de Gemeenteraad werd een memorabele avond. In plaats van het vergaderen volgens de agenda ging alle aandacht uit naar CDA-wethouder Fred Mosk. Niet omdat de wethouder slecht functioneert of de Raad verkeerd had geïnformeerd, maar omdat zijn termijn erop zit. Wat is er precies aan de hand en waar ging het mis?

Het CDA is sinds 2010 coalitiepartij, samen met VVD, CKenG en D66. Al deze partijen hebben een wethouder in het College van B&W. De wethouder van het CDA, Marianne Zonjee-Zonneveld, heeft zich begin dit jaar ziek gemeld. Omdat er geen zicht was op haar terugkeer heeft het CDA destijds voorgesteld tijdelijk een andere wethouder in haar plaats te benoemen. Als een soort interim-manager. Wettelijk kan dat voor een periode van 16 weken. Die periode mag ten hoogste 2x worden verlengd. De waarneming kent dus een maximum van 48 weken en die periode is na de jaarwisseling voorbij. Tenzij de waarnemend wethouder in vaste dienst zou worden benoemd. Maar dat brengt dan, naast zijn salaris, ook nog zes maanden wachtgeldverplichtingen voor de gemeente met zich mee. Terwijl de gemeente Castricum aan de andere CDA-wethouder Zonjee ook al wachtgeld verschuldigd is.

Kunnen we dan tussen de jaarwisseling en de verkiezingen in maart niet zonder deze wethouder, zult u zich afvragen? Die vraag hebben de andere coalitiepartijen ook aan hun eigen wethouders voorgelegd. Die hebben alle drie bevestigd dat zij met een extra inspanning de portefeuille van de heer Mosk gedurende deze 10 weken wel kunnen overnemen. Dat hebben zij de afgelopen jaren al vaker laten zien. Mooi, zeggen de inwoners van Castricum, de bestuurlijke continuïteit is dan gegarandeerd en de gemeente bespaart € 65.000. Maar zo niet het CDA. De lokale fractie wil besturen, en het mag kosten wat het kost. Niks geen pragmatische oplossing, zoals CKenG had voorgesteld. Niks geen gedoogsteun aan het College voor die laatste paar weken, zoals het CDA in Heiloo in een vergelijkbare situatie wel doet. Niks van dat al: het CDA in Castricum plakt op het pluche en wil er niet van af. Ook niet als het maar voor een korte periode is, waarin trouwens geen belangrijke besluiten meer worden genomen.

En als je dan je zin niet krijgt bij coalitiepartners, dan probeer je het toch gewoon bij de oppositie? Dat leverde op de laatste avond voor het Kerstreces een bizar debat op van 21.15 tot 1.30 uur ’s nachts. De PvdA-fractie, die zowel bij de start van dit College in 2010 als bij de drie tijdelijke benoemingen van wethouder Mosk tegen had gestemd, begon te draaien en vond het nu ineens wel nodig dat het College met vier wethouders verder ging. Met als uitkomst dat wethouder Mosk nu in vaste dienst is benoemd in een College van coalitiepartners die dat op rationele gronden niet willen maar een democratisch genomen besluit vanzelfsprekend wel accepteren. De act van het CDA levert geen winnaars op, alleen maar verliezers: namelijk de inwoners van Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude.

Want lokale politici die zichzelf belangrijker vinden dan de inwoners komen we in onze gemeente vaker tegen. Eerder dit jaar namen zij ook al een onnodig besluit dat de belastingbetaler € 27.000 kost. Van de Raadsvergaderingen worden namelijk altijd geluidsopnamen gemaakt. Als er dan achteraf onduidelijkheid is over wat iemand heeft gezegd of toegezegd, dan kan dat via de opname worden achterhaald. Je moet dan wel het hele bandje even terugluisteren. Dat gebeurt slechts zelden. Maar ondanks fel verzet van CKenG vond een meerderheid van de Raad het voor zichzelf wel zo comfortabel om het opnamesysteem uit te breiden met een tab-functie. Met als gevolg dat die uitbreiding nu ook wordt gerealiseerd.

Alleen in deze twee zaken gaat het al om € 92.000 waarmee we ook andere dingen hadden kunnen doen. Zoals het van tafel halen van de huurverhoging van ruim 13% die onze sportclubs voor hun kiezen krijgen voor het gebruik van de velden. Of ondersteuning van zwembaden die het financieel moeilijk hebben. Of direct ten goede laten komen van inwoners die een beroep doen op AWBZ, jeugdzorg of andere sociale ondersteuning. Of inzetten ten behoeve van het in stand houden van de voorzieningen in onze kernen. Jongerenwerk, ouderenwerk, de Oranjevereniging, Sinterklaasintocht of verkeersveiligheid. Noem maar op.

Helaas gaat dat niet meer lukken. Het geld is weg, op of reeds begroot. Omdat sommige lokale politici zichzelf belangrijker vinden dan de inwoners. Gelukkig is er voor deze inwoners een goed alternatief: CKenG. Want onze mensen gaan wel 100% voor u! In de komende raadsperiode van 4 jaar zullen wij er alles aan doen om plucheplakken en politieke gedraaikont tegen te gaan. Dan hebben wij wel uw steun nodig. Op 19 maart 2014 in het stemhokje.

De fractie van CKenG wil dit jaar toch graag positief afsluiten. Wij wensen al onze inwoners hele gezellige Kerstdagen en een bijzonder gelukkig nieuwjaar. U kunt ook in 2014 weer voor de volle 100% op ons rekenen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *