TC Bakkum wil graag een tennisballon en krijgt volledige steun van CKenG

Voor een tennisclub is het belangrijk om ‘s zomers én ’s winters te kunnen spelen. Daar zijn zowel sportieve als financiële redenen voor. Omdat TC Bakkum niet beschikt over een overdekte faciliteit, spelen een aantal leden gedurende de wintermaanden buiten de gemeente en een ander deel speelt noodgedwongen helemaal niet.

Logisch dat het bestuur zijn uiterste best doet voor een goede oplossing. Zo werd er een enquête gehouden onder de 830 leden, aangezien ook van hen een extra inspanning wordt gevraagd (bar- en schoonmaakdienst, contributie). De vragenlijst werd massaal ingevuld en bijna 80% van de leden gaf aan graag ook in de winter op de club te willen tennissen.

Gemeente weigert vergunning

Een tennisballon zou ideaal zijn. Dat is geen permanent gebouw, maar een faciliteit die in oktober door 25 vrijwilligers in een dag wordt geplaatst en in maart door dezelfde vrijwilligers weer wordt weggehaald. De vier banen die het betreft, zijn vanaf dat moment dan beschikbaar om ’s zomers buiten te kunnen tennissen. Ook een prima oplossing voor de omwonenden, die zo geen hinder ondervinden van geluid of lichtmasten.

TC Bakkum betaalt de kosten zelf en vroeg een vergunning aan bij de gemeente om de tennisballon in de wintermaanden te mogen plaatsen. Na een nogal bizarre mailwisseling met het gemeentehuis werd de aanvraag geweigerd. Dit terwijl de omwonenden, op één uitzondering na, geen bezwaar hebben.

Het wekt ook verbazing dat het College met geen woord over de vergunningaanvraag heeft gesproken ten tijde van de behandeling van de nota Zanderij-Noord, waar het complex van TC Bakkum tegenaan ligt. Dit terwijl het bestuur van de vereniging expliciet had gevraagd om de aanvraag met de Raad te delen.

CKenG wil Sport & Beweging optimaal faciliteren

Tennisballons zijn al een veelgebruikte faciliteit in een groot aantal andere Nederlandse gemeenten. Nooit eerder werd de aanvraag voor een vergunning door een gemeentebestuur geweigerd. CKenG heeft al vanaf de oprichting Gezondheid als speerpunt in zijn programma staan. Sport en Beweging draagt daar belangrijk aan bij. CKenG wil daarom dat de gemeente sportvoorzieningen (zoals ook een nieuw zwembad en kunstgrasvelden bij onze voetbalclubs) optimaal faciliteert en steunt TC Bakkum daarom volledig om de tennisballon alsnog gerealiseerd te krijgen.

De aanvraag heeft ook grote maatschappelijke betekenis. Zo zijn er veel senioren die tot hun spijt alleen ‘s zomers regelmatig een balletje kunnen slaan en die nu de kans wordt ontnomen om ’s winters hun conditie op peil te houden. Bovendien is TC Bakkum bezig met een tennisprogramma voor gehandicapten. De club heeft een belangrijke sociale functie.

Het bestuur van TC Bakkum heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het afwijzen van de vergunningaanvraag. CKenG zet alles op alles om de vereniging politiek te ondersteunen. Zo zullen wij het faciliteren van Sport & Beweging inzet maken van debatten en de tennisballon op de agenda zetten voor de onderhandelingen over een nieuwe coalitie na de verkiezingen op 21 maart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *