Touwtje door je brievenbus – om inwoners er doorheen te trekken

Op 17 december 2016 publiceerde de fractie van CKenG een bericht over de misstanden in Limmen Zandzoom. Omdat voormalig D66-wethouder Klijnstra betrokken was bij de GEM (het gemeenschappelijke ontwikkelingsbedrijf met de firma Driessen) en de huidig D66-wethouder Steeman verantwoordelijk is voor de Ruimtelijk Ordening in Zandzoom, reageerde de fractie van D66 gepikeerd. Het opkomen voor de belangen van de gedupeerden noemde men ‘polariserend’.

Inmiddels wordt de omvang van de problemen steeds duidelijker. Het Inspraakcollectief Zandzoom heeft al 73 ondertekende brieven verzameld van verontruste inwoners en verwacht er nog meer. De brieven worden op dinsdag 17 januari a.s. aangeboden aan wethouder Steeman. De verwijzing van de lokale D66 naar het ‘Touwtje door je brievenbus’ (uitspraak van Jan Terlouw) lijkt dan ook volkomen misplaatst. Als er al sprake is van een touwtje door je brievenbus dan is dat voor de elite alleen bedoeld om inwoners er doorheen te trekken.

CKenG maakt zich hard voor de gedupeerden in Zandzoom

Als inwoner van Limmen maakt Leo van Schoonhoven zich namens CKenG hard voor de belangen van de gedupeerden in Zandzoom. Hij heeft zijn gevoelens over de gang van zaken als volgt verwoord.

Met mijn optreden met betrekking tot een aantal in de knel gekomen woningen (waar mensen in wonen, sommige zijn 80 – plussers) in het eerste project van de Zandzoom heb ik weinig goeds kunnen doen bij D66. Van de betrokken gedupeerden heb ik bloemen gekregen.

D66 stelt dat schrijnende items geen aandacht in de krant mogen krijgen. Dat zou niet effectief zijn. Bovendien zou ik met mijn signalering voor eigen gewin gaan. Ik heb nog niet eerder in mijn slechts twee – en een halve jaar korte politieke ‘carrière’ – bestuurders en ambtenaren zo hard zien rennen er van alles bij te halen om maar vooral te laten zien dat ze echt niets fout doen. Vrijwel per omgaande antwoord op mijn mail. Binnen een week op bezoek bij de probleemgevallen! Standaard is reageren op een vraag na dertig dagen en na gemiddeld een maand op een verzoek om een afspraak. Niet effectief?

D66 stelt ook dat inwoners die in de knel komen dat volledig aan zichzelf te wijten hebben. Want zo stelt deze partij: het systeem is goed, over ambtenaren mag je niets zeggen, de mensen op ambtelijk en bestuurlijk niveau zijn deskundig en werken foutvrij en de inwoners hebben een informatie haalplicht. (Note: degenen van D66 die deze uitspraken doen blijken ambtenaren te zijn in andere gemeenten. Dus ambtenaren van onze eigen gemeente mogen zich niet verdedigen, maar ambtenaren van een andere gemeente mogen dat kennelijk wel voor hen doen.) Dus als er iets goed fout gaat ligt het aan u als inwoner. En daar moet u zich vooral stilletjes bij neerleggen.

De kloof tussen mijn denken en het denken van deze landelijke regentenpartij is diep en breed. Dat maakt het voor u als inwoner, dus belanghebbende, mogelijk om te kiezen. Kiest u voor de partij die zonder blikken of blozen zegt: ‘Ik toon graag uw ongelijk aan…’ Of kiest u voor een partner die wil voorkomen dat er iets mis gaat en u bijstaat als er toch iets mis dreigt te gaan, zoals CKenG. Of als er iets mis is gegaan, helpt het probleem te benoemen en op te lossen. Kiest u voor regenten die probleemloos het algemeen belang als altijd zwaarwegender tegenover het individuele belang plaatsen. En uw individuele belang dus automatisch als minder(waardig) zien? Die zich ook als er geen enkel algemeen belang is, zoals bij het inbouwen van de inwoners op de Kapelweg, zich zelfs dan op algemeen belang beroepen? Of kiest u voor mensen die opkomen voor uw belangen. En dat dus die verschillende belangen op een empathische plus zakelijk manier moeten worden afgewogen. De keuze is aan u.

De onmacht van inwoners ten opzichte van het bestuur is soms groot. Gaat u maar eens in gesprek met de gemeente. Tien tegen één dat u thuiskomt en denkt: ‘Ze hebben naar me geluisterd, maar hebben ze ook gehoord wat ik vertelde…?’ en ‘Doen ze er dan iets mee…?’ Ik wil weleens wat reacties van mensen zien die het afgelopen jaar met de gemeente te maken hebben gehad. Vaak gaat dat goed en soms helemaal niet. En over dat laatste zou niemand zich zorgen hoeven te moeten maken. Fouten worden er gemaakt. Kom daarvoor uit en herstel ze.

D66 geeft aan dat ze helemaal niets, maar dan ook helemaal niets goed kunnen vinden in mijn aanpak van het Zandzoom probleem. Zelfs mijn opmerking om inwoners met RO-deskundigheid uit de gemeente met de betrokkenen mee te laten kijken bij een toekomstig project, deugt niet. (Hierbij doe ik weer deze oproep: heeft u kijk op RO en wilt u met uw deskundigheid helpen problemen te voorkomen? Laat het weten aan: leovanschoonhoven@ckeng.nl)

Wat denkt u zou effectiever zijn: vooraf een toets met betrokkenen of achteraf tot kosten leidend gedonder met de betrokkenen? De ingezonden brieven in de krant, de teksten op Facebook, de volle tribune bij een voortgangsrapportage en de oprichting van een bezorgd Inspraakcollectief en actiegroepen van toekomstige potentiële slachtoffers van de Zandzoom (en die komen er bij ongewijzigd beleid, let op mijn woorden), spreken voor zich.

O ja, voordat ik het vergeet. Wat zegt de woordvoerder van D66 als afsluiter na de tirade over mijn ‘ongewenste, ongepaste en voor eigen gewin’ optreden: ‘Ik doe niet af aan de situatie Kapelweg. Die kan van niemand de bedoeling geweest zijn.’

Leo van Schoonhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *