Upgrade station – Het gat van 1,1 miljoen

In september 2016 werden door NS, ProRail en het gemeentebestuur de plannen gepresenteerd voor het station Castricum. De laatste verbouwing aan het station dateert alweer van 1969, dus bijna een halve eeuw geleden. Nu ProRail bezig is met een programma om alle grotere stations te voorzien van liften, vond CKenG de aanstaande werkzaamheden een goede kans om ook onze ambities voor opwaardering van het hele stationsgebied direct mee te nemen.

Die ambities bestaan uit een verbetering van de verbinding tussen de oost- en westzijde van het spoor, het opwaarderen van het stationsplein aan de dorpskant en logische looproutes (vanuit het Huis van Hilde via de Burg. Mooijstraat naar het Bakkerspleintje) als gastvrije entree naar het centrum. Om deze plannen te realiseren speelt de perrontunnel een verbindende rol.

Beeldbepalende en beschermende luifel

De fractie van CKenG heeft daarom al in een vroege fase moties ingediend om de tunnel op te waarderen tot een volwaardige verbinding tussen duin en dorp, ook voor fietsers. Een dergelijke onderdoorgang is al in tal van andere gemeenten gerealiseerd en had ook de druk weg kunnen nemen van het knooppunt bij de spoorwegovergang naar de Beverwijkerstraatweg. Door de opwaardering tegelijk uit te voeren met de werkzaamheden door ProRail had belangrijk op de kosten kunnen worden bespaard.

Zover is het helaas niet gekomen. De motie van CKenG haalde het niet. ProRail ging verder met zijn eigen plannen en reserveerde daar 3,7 miljoen voor. NS zou 450.000 inleggen maar wist tijdens een bilateraaltje met wethouder Steeman te melden dat ze eigenlijk 150.000 bedoelde. De bijdrage van Castricum bedroeg 1.050.000.

De eerdere discussie in de Raad ging daarom vooral over het aangezicht en het comfort van de reizigers. In de plannen van ProRail zou de overkapping zich beperken tot halverwege de trap. Reizigers die overstappen van bus, auto of fiets moeten dan bij slecht weer een kaartje kopen in de regen en ook nog eens een natte, gladde trap aflopen. Dus vond de Raad, vrijwel unaniem, dat er behoefte was aan een doorlopende luifel om het gezicht te bepalen en de reizigers te beschermen tegen weer en wind.

Gigantisch gat

Nadat een oplossing was bedacht voor de drie ton die NS ineens had ingeslikt, onder meer door het verplaatsen van de kiosk naar het perron, begon ingenieursbureau Movares te tekenen. Nu zijn de schetsen aan de raad voorgelegd en wat blijkt: in de luifel is een gigantisch gat bedacht. Zo groot, dat de reizigers met geen mogelijkheid aan een regenbui kunnen ontsnappen. En dat allemaal om één (1) boom door het dak heen te kunnen laten groeien. Terwijl die boom ook geplant kan worden aan de andere zijde van de fietsenstalling, op het grasveldje bij de Dorpsstraat (meerdere bomen zelfs).

Ook de glazen schermen langs het spoor helpen niet, want die zijn een stuk lager dan het dak. Weliswaar ethisch verantwoord, dus Welstandcommissie blij, maar alle regen en wind komt er gewoon tussendoor in je nek als je het saldo van je OV-chipkaart staat op te laden.

Iedereen die zijn lagere school heeft afgemaakt begrijpt dat dit niet de oplossing is waar de Raad eerder om heeft gevraagd. Toch heeft het College het plan aan de Raad voorgelegd. En dan ook nog met de mededeling dat het hele project geen 4,1 miljoen maar 5,9 miljoen gaat kosten. Dus 1,8 miljoen (34%) overschrijding, nog voordat er begonnen is. Onder meer door een optelfoutje van ProRail ad. 350.000. De bijdrage van de gemeente Castricum stijgt nu naar 1.140.000 plus dat we bereid moeten zijn om concessies te doen aan de tunnel aan de duinzijde.

Stationsweg vergeten

Verder is wethouder Steeman in zijn plannen helemaal de armzalige Stationsweg zelf vergeten. Op de schetsen die nu voorliggen staat nog steeds de onvriendelijke Kiss & Ride-inrit, waar iedere inwoner van Castricum al een keer de velgen van zijn auto stuk heeft gereden. Ook is niet gedacht aan het verleggen of veiliger maken van de gevaarlijke voetgangersoversteekplaats. Evenmin komt de bestrating tussen spoortunnel en Burg. Mooijstraat in de plannen voor.

CKenG betreurt dat de hele projectaanpak een grote knulligheid uitstraalt. Anderzijds vindt onze fractie de functie van het station enorm belangrijk. Duizenden van onze inwoners forenzen dagelijks en het station zou ook de gastvrije entree (die het nu nog niet is) van het dorp moeten zijn voor bezoekers en toeristen. Daarbij ontkomen we niet aan investeringen op deze locatie. Voorwaarde is dat deze beheersbaar zijn en gedurende de komende tientallen jaren worden afgeschreven. De gemeente moet daarmee wel vooruit bewegen.

Wij steunen graag goede plannen. Maar geen gat van 1,1 miljoen. Daarom zal CKenG een aantal moties en amendementen voorbereiden ter verbetering van de plannen die nu op tafel liggen. Dat gat moet dicht, zowel in het dak als in de portemonnee. De politieke behandeling van de upgrade van het station wordt eind juni voortgezet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *