Vragen Antonius minimalistisch door College beantwoord

Burgemeester en Wethouders van Castricum hebben zich er met ‘een Jantje van Leiden’ van afgemaakt in de beantwoording van de schriftelijke vragen die CKenG had gesteld over Antonius. Aanleiding voor deze vragen was het Persbericht dat het College zelf op 5 september had verspreid om aan te kondigen dat de opvang van 160 vluchtelingen ‘vooralsnog’ geen doorgang zou vinden, nu het COA er geen behoefte meer aan had als gevolg van de teruglopende stroom vluchtelingen en de leegstand in AZC’s.

Burgemeester Mans en verantwoordelijk wethouder Steeman (D66) hebben er in dit dossier al eerder blijk van gegeven niet serieus met omwonenden of de Raad in gesprek te willen gaan. Het College acteert vanachter gesloten deuren in de bestuursvleugel van het Gemeentehuis en is niet van plan om inhoudelijk met betrokkenen van gedachten te wisselen. De gedetailleerde vragen van CKenG zijn slechts minimalistisch beantwoord. In een paar woorden herhalen Mans en Steeman wat we al wisten.

Eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden

Nieuw is de opmerking dat de eigendomsoverdracht van het pand inmiddels heeft plaatsgevonden. De naam van de nieuwe eigenaar is Antonius Bakkum BV, een werkmaatschappij die geheel dan wel gedeeltelijk is ondergebracht onder de holding van projectontwikkelaar Jan Hein Bakker.

Niet nieuw, maar wel interessant, is de claim van het College dat ‘het draagvlak bij omwonenden’ is betrokken bij het verlenen van de vergunning (tot 1 oktober 2018). Het blijft een raadsel waarom het College dit stelt, aangezien er geen enkel gestructureerd onderzoek naar dit draagvlak heeft plaatsgevonden anders dan de initiatieven die CKenG daartoe heeft genomen. De uitkomsten daarvan laten een genuanceerder beeld zien. Of Mans en Steeman moeten zich baseren op het feit dat er tijdens de behandeling van het onderwerp geen stenen door de ramen van het Gemeentehuis zijn gevlogen.

Geen serieuze antwoorden maar een aanvullend persbericht

Kennelijk geïnspireerd door de vragen van onze fractie vond het College het toch nodig om vandaag een aanvullend persbericht te verspreiden, waarin gesteld wordt dat er wél een vergunning is verleend hoewel het College weet dat het COA géén gebruik van de faciliteit zal maken. Feitelijk is het persbericht uitgebreider dan de summiere beantwoording op de concrete vragen van CKenG. Dat geeft op zich al te denken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *