Wethouder Schijf maakt een zootje van de sporthal in Limmen

Het dak van sporthal De Enterij is lek. Zo lek, dat de vloer in de zaal nat wordt als het hard regent. Bovendien zit er asbest in de dakplaten en dat is niet (meer) toegestaan. Iedereen is het erover eens dat er wat moet gebeuren. Maar niet volgens de aanvliegroute die verantwoordelijk wethouder Rob Schijf (GDB) voorstelt.

Betrokkenen staan buitenspel

Schijf stelt de Gemeenteraad voor om de sporthal te renoveren voor een bedrag van 358.500 Euro, exclusief BTW. De Raad kan dat verzoek moeilijk beoordelen omdat het alternatief, namelijk nieuwbouw op een andere locatie, in het voorstel wel wordt genoemd maar niet wordt uitgewerkt. Ernstiger nog: de wethouder is bij het schrijven van zijn voorstel helemaal vergeten om te overleggen met alle belanghebbenden. Dezelfde fout dus die zijn collega wethouders van VVD, D66 en CDA ook voortdurend maken.

Door de handelswijze van wethouder Schijf staan de gebruikers buitenspel. Er heeft geen enkel gesprek plaatsgevonden met de sportverenigingen die de hal huren, om te vernemen wat hun plannen zijn voor de nabije toekomst. Evenmin is er gesproken met de basisscholen De Kerkuil en Het Kleurenorkest. Bovendien ligt De Enterij midden in een woonwijk. Ook met de omwonenden heeft geen overleg plaatsgevonden. Het meest schrijdende is echter de manier waarop de wethouder met de exploitant omgaat.

Exploitant gepiepeld door het College

Op verzoek van de gemeente wordt sporthal De Enterij in Limmen sinds 2012 geëxploiteerd door Stichting De Witte Brug. Dat is de stichting achter het gelijknamige zwembad in Castricum. In de afgelopen vijf jaar zijn de exploitatietekorten in De Enterij weggewerkt en is er sprake van tevreden gebruikers. De stichting (en daarmee de gemeente als subsidieverstrekker) profiteert van synergievoordelen op het gebied van inkoop, energie en personeel. Dat lijkt goed nieuws.

Maar niet voor wethouder Schijf. In zijn Raadsvoorstel zegt hij (punt 3.4): “in overleg met de huidige exploitant van de De Enterij betrekken we de gebruikers van de sporthal bij het proces. De exploitant wordt betrokken bij het opstellen van het programma van eisen, het verloop van de werkzaamheden en de (mogelijk) tijdelijke effecten voor de gebruikers”. Een keiharde leugen! Want Schijf heeft helemaal nog niet met de exploitant gesproken en dat zal ook niet meer gebeuren. Want even verder lezen wij (punt 3.7): “Het College heeft besloten om de gebruiksovereenkomst met de huidige exploitant per 1 augustus 2017 niet te verlengen”.

Het College had hierover al voor 31 maart jl. duidelijkheid aan De Witte Brug zullen verschaffen. In april liet de wethouder weten nog iets meer tijd nodig te hebben. Daarop bleef het stil en heeft de exploitant begin mei nog maar eens per brief geïnformeerd naar de status. Ook daar kwam geen reactie op, maar ondertussen kon iedereen al wel in de Raadstukken het antwoord lezen. Dat is niet alleen ongehoord, maar brengt ook allerlei problemen met zich mee.

Bestuurlijk falen zorgt voor problemen

In de eerste plaats zorgt de onzekerheid voor spanning bij personeelsleden, die mogelijk hun baan kwijtraken, en bij de gebruikers. Het is ook volkomen onduidelijk wie de sporthal dan wel vanaf 1 augustus moet gaan exploiteren en op basis van welke criteria. Er is ook een juridisch probleem: het College had de overeenkomst met De Witte Brug 13 weken van tevoren moeten opzeggen. Dat is niet gebeurd.

Dan de financiën: de gemeente staat als subsidieverstrekker garant voor eventuele exploitatietekorten van zwembad De Witte Brug. Dankzij de synergievoordelen met sporthal De Enterij zijn die tekorten teruggebracht. Door de verbinding te verbreken lopen de tekorten bij het zwembad straks weer op en moet de gemeente het saldo aanvullen. In zijn voorstel aan de Raad heeft wethouder Schijf verzuimd om dat in de berekeningen mee te nemen.

Maar er is meer. Verenigingen die indoor willen sporten kunnen ook rechtstreeks een gemeentelijke gymzaal huren. Daarvoor betalen ze dan maar 12 Euro per uur ten opzichte van een aanzienlijk hoger tarief in De Enterij. De gemeente concurreert dus met zichzelf! Het bestuurlijk falen maakt het welke exploitant dan ook onmogelijk om zijn werk naar behoren te kunnen doen.

Sporthallen De Bloemen en De Lelie

Dan speelt ook nog de kwestie op Noord-End. Toen in het voorjaar van 2015 duidelijk werd dat dit de meest geschikte plek was voor het nieuwe zwembad, had CKenG een motie ingediend die vroeg om een (sport-)gebiedsvisie voor Noord-End. Omdat andere fracties eerst de officiële presentatie van het zwembadrapport wilden afwachten, hield CKenG de motie destijds aan tot na de zomer. Toch besloot toenmalig wethouder Klijnstra (D66) om, hangende de behandeling van onze motie, alvast eigenhandig de overeenkomst met de exploitanten van sporthal De Bloemen met 20 jaar te verlengen. Zonder enige verantwoording af te leggen blokkeerde hij daarmee een aantal opties in relatie tot het optimaal gebruiken van sportaccommodaties.

Zo wordt dit dossier beheerst door een aaneenschakeling van bestuurlijke blunders. Helaas komt daar voorlopig nog geen einde aan, want in het Raadsvoorstel meldt wethouder Schijf ook alvast dat de exploitatieovereenkomst voor sporthal De Lelie in Akersloot in de zomer van 2018 zal worden beëindigd. Het College verschuilt zich daarbij achter de Nota Publieke Bekostiging. Een document dat überhaupt eerst nog in de Raad zal moeten worden behandeld. Uitgangspunt van CKenG daarbij is dat de gemeente door slimme inzet en efficiëntie meer voorzieningen kan facilitairen voor hetzelfde geld. Maar als het aan de huidige wethouders ligt, dan wordt de Nota straks gebruikt als een afvinklijstje voor kille bezuinigingen. Sporthal De Enterij dreigt daarvan het eerste slachtoffer te worden.

Het voorstel van Rob Schijf rammelt aan alle kanten en had nooit in deze opzet aan de Raad mogen worden voorgelegd. Tijdens de behandeling donderdagavond maakten de oppositiepartijen dan ook gehakt van zijn plan. De wethouder zag zich daarop genoodzaakt zijn voorstel mee terug te nemen. Het is nog onduidelijk wanneer hij met een aangepaste versie komt. Ondertussen klikt de klok door. Zowel voor het dak als voor de gebruikers en de exploitant en komt de datum van 1 augustus steeds dichterbij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *