Zakencollege moet escalatie politieke oorlog voorkomen

Het is een soort van oorlog in de gemeentelijke politiek van Castricum. Er is al veel gezegd en geschreven over de oorzaken. Dinsdagavond vindt daar een extra Raadsdebat over plaats. Vervolgens moet er consensus komen over oplossingen om verdere escalatie van de oorlog te voorkomen en moeten partijen hun verantwoordelijkheid nemen, zodat de gemeente de komende 24 maanden haar taken naar behoren kan uitvoeren.

Partijen in de loopgraven

Het voorstel dat VVD-er Kees Rood in gedachten heeft, is in elk geval géén oplossing. Rood wil op basis van de getalsmatige verhouding in de Raad de zittende wethouders naar huis sturen om vervolgens hoogstpersoonlijk zélf op het pluche plaats te kunnen nemen. In zijn kielzog helpt hij dan ook zijn vriendjes Swart, Schijf en Steenman aan een, door hen zo fel begeerde, wethoudersbaan. Gewoon ‘door de strot duwen’ op basis van een verhouding van 12 tegen 11. Met als gevolg dat alle partijen nog meer de loopgraven zullen betrekken dan nu al het geval is.

Want een raadsmeerderheid van 1 zetel is géén echte meerderheid. Als gevolg van de schaamteloze oorlogsmars van Rood en de 3S’ is vrede in de plaatselijke politiek verder weg dan ooit. Wanneer zij hun zin krijgen, dan zullen bij vergaderingen, waar slechts één Raadslid van de Coalitie van Eigenbelang ziek is, of met vakantie, direct alle voorstellen worden weggestemd. Twee jaar lang zullen er moties van wantrouwen boven de markt hangen. Als hun snode plannen onverhoopt door zouden gaan, dan krijgen de heren zoveel schriftelijke vragen en amendementen te behandelen, dat zij geen tijd meer overhouden om te besturen. Het gebrek aan draagvlak en vertrouwen komt dan als een boomerang naar hen terug.

Hoe dan wel?

Op basis van politieke verhouding is Castricum nu onbestuurbaar. Dat lost zich pas op na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, wanneer er nieuwe verhoudingen ontstaan met nieuwe Raadsleden die elkaar minder onder vuur nemen. De enige vrede die nu gesloten kan worden, is dat wij tot die tijd de politiek laten voor wat het is en ons toeleggen op de uitvoering van taken die onze inwoners raken. Met andere woorden: nieuwe wethouders worden niet geselecteerd op basis van hun politieke kleur of vriendjespolitiek, maar op basis van hun competenties en ervaring.

Er staan ons belangrijke uitdagingen te wachten die de huidige oorlog overstijgen, waaronder een tekort van ten minste € 1 miljoen in 2016 en een vergelijkbaar tekort in 2017. De totale ambtelijke organisatie moet worden ingevlochten in de BUCH-fusie. Dat zijn geen taken die een politieke hobbyist er ‘even bij kan doen’ zonder draagvlak in de Raad. Castricum heeft professionals nodig. Een Zakencollege van B&W dus, dat zich niet laat leiden door de verziekte politieke verhoudingen op het gemeentehuis, maar dat zich beperkt tot de hoofdlijnen en ervoor zorgt dat wij de komende 24 maanden zonder kleerscheuren doorkomen.

De beste kandidaten voor de vacante posities

Er zijn de afgelopen meer gemeenten geweest waar men in tijden van politieke oorlog voor deze aanpak heeft gekozen. In Zundert bijvoorbeeld (2005), Maasdriel (2011), Boarnsterhim (2013) en Wassenaar (2014). In het geval van Castricum zouden de zittende wethouders Pelzer en Van Schoonhoven versterking moeten krijgen van twee professionals van buitenaf. Daarmee spaart onze gemeente ook nog eens een kwart miljoen aan wachtgeld per jaar uit.

Voor de twee externen wordt een profielschets opgesteld met alle kwalificaties waar kandidaten aan dienen te voldoen. De Gemeenteraad benoemt een commissie die sollicitaties beoordeelt, gesprekken voert met geschikte kandidaten, de twee beste selecteert en de Raad adviseert, waarna benoeming tot medio maart 2018 kan plaatsvinden. Alle partijen verklaren zich bereid om tijdelijk over de schaduw van hun eigen kleur en persoonlijke belangen heen te stappen. Partijstandpunten en heilige huisjes worden in deze periode genuanceerder ingezet dan onder ‘normale politieke omstandigheden’. Alles met als doel onze 35.000 inwoners fatsoenlijk van dienst te kunnen zijn. Geen kwestie van witte vlaggen, maar van gezond verstand.

Motie voor totstandkoming van een Zakencollege

Eerder al nodigde collega Ron de Haan namens De Vrije lijst externen uit om zich te melden voor de vacatures in het College. Dit voorstel is een volgende en meer formele stap in het bestuurbaar houden van de gemeente. Nadat dinsdagavond de oorzaken van de bestuurscrisis geanalyseerd zullen zijn en de huidige situatie besproken is, zal de Raad tot oplossingen moeten komen. Een Zakencollege is een oplossingsrichting die daarbij nadrukkelijk in beeld is. Wij zullen dit voorstel daarom in de vorm van een motie inbrengen voor de beraadslaging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *